Urheilukenttä

 

Liikuntahalli

 

Vapaa-aika

Taivassalon vapaa-aikatoimi

Vapaa-aikatoimen tehtävänä on tuottaa liikuntapalveluja niin, että se edistää kuntalaisten hyvinvointia, terveyttä, elinvoimaisuutta.

Vapaa-aikatoimi huolehtii kunnan nuoriso- ja liikuntatyön eri osa-alueiden suunnittelusta ja kehittämisestä siten kuin nuoriso- ja liikuntalaissa säädetään, sekä tukee ja koordinoi kunnassa harrastettavaa toimialaansa kuuluvaa järjestötoimintaa. Vapaa-aikatoimi tekee sopimuspohjaista yhteistyötä etsivä nuoristyön osalta Laitilan etsivän nuorisotyön kanssa

Vs. vapaa-aikasihteeri
Lotta Huuhtanen
puh. 050 387 3354

 

Vapaa-aikatoimen päättävänä elimenä toimii palvelulautakunta.