Ostolaskut

Taivassalon kunta on avannut ostolaskutietonsa vuodelta 2023

Taivassalon kunta päätti vuoden 2023 talousarvion yhteydessä ostolaskudatan avaamisesta vuodesta 2023 alkaen.

Ostolaskutietojen avaamisessa on noudatettu Kuntaliiton julkaisemaa ostolaskudatan avaamisen ohjeistusta. Ostolaskudatassa näkyy muun muassa toimittajan nimi ja y-tunnus, tositepäivämäärä, tili, tiliryhmä ja laskun arvonlisäveroton loppusumma. Ostolaskut julkaistaan siltä osin, kuin se on tietosuojan osalta mahdollista.

Ostolaskutietojen avaamisella on monia hyötyjä. Ostolaskutietojen julkaiseminen lisää kunnan toiminnan, kunnan hankintojen ja verovarojen käytön läpinäkyvyyttä. Julkaiseminen tukee myös kunnan toiminnan ja talouden yhdistävää kustannustietoista toimintatapaa, kertoo kunnanjohtaja Sanna Häkli

Kunnan strategiassa elinvoimalla ja sen kehittämisellä on tärkeä rooli. Yrittäjien huomioiminen ja avoimuus ovat kunnan elinvoiman kehittämisessä avainasemassa. Ostolaskutietojen julkaiseminen tukee osaltaan keväällä 2024 allekirjoitetun elinvoimalupauksen toteutumista, kunnanjohtaja toteaa.

Ostolaskudata julkaistaan jatkossa vuosittain vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla tilinpäätöksen hyväksymisen jälkeen tällä sivuilla.

Ostolaskut 2023

Ladattava Excel-tiedosto (.xslx)