Jätteiden keräys ja kuljetus

Jätehuolto

Keräys ja kuljetus

  • Vastuu jätehuollon järjestämisestä on jätteen tuottajalla eli yrityksellä, yhteisöllä tai henkilöllä, jonka hallinnassa jäte on.
  • Jätteen tuottaja, asukas tai talous vastaa jätteistään siihen saakka, kunnes hän on todisteellisesti luovuttanut jätteet jätteiden kerääjälle.
  • Jäteastian ulkopuolelle jätetyt jätteet kuuluvat jätelain seuraamuslainsäädännön piiriin.

Rakennus- ja purkujätteet

Rakennus- ja purkujätteistä huolehtiminen kuluu rakentajalle. Rakennuspurkujätteiden laittaminen talousjätteiden keräyksen mukaan on kiellettyä.

Rautaromu

Rautaromu on toimitettava asianmukaiseen keräyspisteeseen. Rautaromua voi  Kirkonkylän hyötyjätepisteeseen Hurunkorventie 26.

Ongelmajätteet

Ongelmajätteitä ovat esim. akut, loisteputket, jäteöljyt, maalit  jne.  Lääkkeet eivät kuulu ongelmajätteisiin. Ne tulee viedä apteekkiin.

Hyötyjätteet

Lasin, paperin ja metalliromun voi toimittaa tällä hetkellä Kirkonkylän hyötyjätepisteeseen Hurunkorventie 26. lisäksi Keskustie 14:ssa ovat jätepaperin keräyslaatikot.

Jätteenkuljetussopimus

Kopio jätteenkuljetussopimuksesta toimitetaan Taivassalon kunnan rakennetun ympäristön lautakunnalle osoitettuna, os. Keskustie 9, 23310 Taivassalo, tai sähköpostitse pdf-tiedostona: kirjaamo@taivassalo.fi

Lisätietoa antaa: Tekninen johtaja p. 044 387 3311

Ongelmajätekeräys järjestetään vuosittain ja ajankohdasta ilmoitetaan erikseen.
Muinaistenmetsän materiaalinkäsittelykeskus Uusikaupunki.

 

metalliromu.jpg

icons8-recycle-50.png Kierrätyspiste

Kotitalouksien mobiilijäteasema aloitti Kierrätyspisteellä (Hurunkorventie 26, Taivassalo) perjantaina 17.5.2019. 

AVOINNA (jäteauto Kierrätyspisteellä):
Huhti-lokakuussa perjantaisin klo 15-18
Marras-maaliskuussa perjantaisin klo 15-17
Arkipyhisin ei vastaanottoa.
 Muuhun aikaan muun kuin kierrätysastioihin kuuluvan jätteen toimittaminen ehdottomasti kielletty! 

Mobiilijäteasemasta vastaa Remeo Oy

Kierrätyspiste

    Jätehuolto
  Kotitalouksien mobiilijäteasema
  Hurunkorventie 26, 23310 Taivassalo

Remeo asiakaspalvelu

Asiakaspalvelumme palvelee yritysasiakkaita arkisin klo 7.00 – 16.00 ja kuluttaja-asiakkaita klo 7.30 – 12.00. Katso puheluhinnat Asiakaspalvelu -sivulta (linkki alinna).

    Jätehuolto
  Remeo Oy
  010 5400
  Asiakaspalvelumme auttaa

Remeo yhteyshenkilö

    Jätehuolto
  Ari Suojanen
  010 540 2398