Asunnot ja asumisen tuet

Asunnot

Tietoa kunnan vuokra-asunnoista löydät Taivassalon Vuokratalot -sivulta.
Yksityisten myyjien(Etuovi) ja vuokraajien tarjoamia asuntoja löydät mm. Etuovi ja Oikotie nettipalveluista sekä sanomalehdistä.

Korjausavustukset

Kunta myöntää vuosittain korjausavustuksia valtion antamien määrärahojen puitteissa. Vuoden 2017 alusta korjausavustusten myöntäminen on siirtynyt ARA:lle.

Laina-asiat

Kunta myöntää yksityishenkilöille valtion antamien määrärahojen puitteissa korkotukea omakotitalojen rakentamislainoille ja peruskorjauslainoille. Korkotuen myöntämisen perusteena on hakijaruokakunnan asunnontarve, tulot ja varallisuus. Lainan myöntää ja maksaa talletuspankki, luottolaitos, vakuutusyhtiö tai eläkelaitos.

Korkotukilainaksi hyväksymisen edellytyksenä on, että kunta on hyväksynyt rakennussuunnitelmat ja -kustannukset ennen töiden aloittamista: Hakuajat ilmoitetaan erikseen lehdissä.

Lisätietoja 
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA)