Saa­vu­tet­ta­vuus­se­los­te

Tämä saavutettavuusseloste koskee Taivassalon kunnan www.taivassalo.fi -sivustoa, jonka on toteuttanut Mainostoimisto Penbox.

Kerromme miten Taivassalon kunnan verkkosivustolla noudatetaan lakia digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, mitä puutteita sivuston saavutettavuudessa on ja miten voit antaa meille palautetta saavutettavuusongelmista. Taivassalon kunnan tavoitteena on, että verkkopalvelujen käyttö on mahdollisimman sujuvaa kaikille käyttäjille. Saavutettavuus otetaan huomioon kunnan digitaalisten palvelujen kehityksessä.

Saavutettavuudella tarkoitetaan verkkosivujen, mobiilisovellusten ja niissä julkaistujen sisältöjen helppokäyttöisyyttä ja ymmärrettävyyttä. Tarkemmin saavutettavuus määritellään Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2016/2102 ja laissa digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019.

Saavutettavuus työkalu

barrier_package_icon.pngSivustolla on käytössä työkalu, jolla sivuston ulkoasua voidaan muuttaa. Työkalu löytyy sivun vasemmasta yläkulmasta. Avaa saavutettavuus työkalu klikkaamalla sinistä ikonia.

Työkaluvalikosta löytyvät selkeät painikkeet, joilla voidaan muuttaa esim. tekstin kokoa,  sivuston kontrastia tai ottaa avuksi vaikkapa lukuopas.

Saa­vu­tet­ta­vuu­den tila (ilman työkalua)

Verkkosivusto täyttää WEB Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1:n edellyttämät tärkeimmät vaatimukset A- ja osin myös AA-tasolla.

Sivustolla on pääosin sisältöteksti mustaa valkoisella pohjalla. Käytettävä fonttikoko on vakiokokoa suurempaa ja itse fontti selkeä. Tämän johdosta sivustolle ei ole laitettu tekstin suurennusta ja kontrastin säätöä, koska ne katsotaan tarpeettomiksi. Jos kuitenkin haluat suurentaa tekstiä onnistuu se suoraan käytettävässä selaimesta. Sivustolle tullaan asennetaan ns. teksti puheeksi -toiminto pian julkaisun jälkeen.

näppäimistökuvaHavainnekuva näppäimistöstä, jossa korostettu Ctrl-näppäimet sekä + ja merkki.
Paikat voivat vaihdella näppäimistöstä riippuen.

Tekstin suurennos
Voit painaa näppäimistöltä CTRL ja + yhtäaikaa suurentaaksesi fonttikokoa. Selaimen näkymän saa takaisin normaaliin kokoon painamalla näppäimistöltä CTRL ja 0 (nolla) yhtäaikaa.
Apple MacOS vastaavasti fonttikoon suurennos optio-komento-plusmerkki (+) ja pienennys optio-komento-miinusmerkki (-) ja komento-nolla palauttaa oletuskoon.

Sivun suurennos
Sivun zoomaus löytyy yleisimmistä selaimista oikeasta yläkulmasta, klikkaa kolmea allekkain olevia pisteitä ja valitse Zoomaus + tai zoomaus - / Lähennä / Loitonna.
Mac-käyttäjät voivat Safari -selaimessa myös zoomailla painamalla komento-plus (+) tai komento-miinusmerkki (-) tavoitteen mukaan. Kun tyhjennät Safarin historian, verkkosivut palautuvat oletusfonttikokoon ja -zoomaustasolle.

Teksti puheeksi
Käyttäjät voivat halutessaan kuunnella sisällön ääniversiota, kun he seuraavat korostettua tekstiä, mikä parantaa helppokäyttöisyyttä ja tuo kirjoitetun sisällön useampien ihmisten saataville.

readspeaker valikot

Klikkaamalla kuuntelupainiketta voi sivusisällön kuunnella. Lukijaa voi ohjata painikkeilla ja säätää äänen voimakkuutta. ReadSpeaker napin valikossa on avustavia toimintoja kuten tekstin suurennos, erillinen tekstitila, kohdistin, käännöstyökälu ja tallennusmahdollisuus.

Ei-saa­vu­tet­ta­va si­säl­tö

Merkittävimmät puutteet ovat tiedostojen saavutettavuudessa (pdf, doc, xls). Pyrimme sivustolla välttämään .doc ja .xls -tiedostoja, jotka vaativat erillisen ohjelman dokumentin avaamiseksi käyttäjän tietokoneella.

PDF (Portable Document Format) on verkossa laajasti käytetty tiedostomuoto, joita myös Taivassalon kunnan sivustolla on paljon. Saavutettavuuden suhteen pdf-tiedostoilla on huono maine, mikä johtuu tulostettavaksi tallennetuista pdf-tiedostoista.

Saavutettava pdf-dokumentti sisältää tekstiä, se ei ole skannattu kuva tekstistä tai pdf-muodossa oleva tulostustiedosto. Saavutettavasta pdf-dokumentista voi valita ja kopioida tekstiä ja siirtää tekstin johonkin tekstieditoriin. Kunta pyrkii mahdollisuuksien mukaan tallentamaan pdf-tiedostot edellä kuvatusti tai siirtämään tekstin www-sivulle pdf tiedoston sijaan.

Verkkosivustolla voidaan julkaista myös videoita. Videot, joiden kesto on yli 45 minuuttia, eivät ole saavutettavia. Niiden tekstittäminen ja/tai viittominen on kohtuuton rasite.

Eril­li­siä pal­ve­lui­ta

Verkkosivustolla on linkkejä erilaisiin sähköisiin palveluihin, kuten Ktweb (kuulutukset, esityslistat, pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset), ePalvelu (sähköisesti täytettävät lomakkeet) ja verkkokauppa joita tämä saavutettavuusseloste ei koske.

Saa­vu­tet­ta­vuus­se­los­teen laa­ti­mi­nen

Taivassalon kunnan sivusto on julkaistu joulukuussa 2021. Tämä seloste on laadittu 10.12.2021 (päivitetty 11.1.2024). Seloste perustuu käyttäjätestaukseen, itsearviointiin ja teknisen alustan toteuttajan saavutettavuuden testaukseen. Seloste tarkastetaan kerran vuodessa. Verkkosivuston ylläpitäjät tekevät sivustolla säännöllistä saavutettavuuden tarkistamista ja parannustyötä.

Tuki ei-saa­vu­tet­ta­van ai­neis­ton osal­ta

Taivassalon kunnan kirjasto auttaa verkkosivuston käyttäjiä. Kirjastossa on kaksi asiakaskonetta ja kaksi tablettia käytettävissä.

Saa­vu­tet­ta­vuus­pa­lau­te ja -kan­te­lu

Jos huomasit verkkosivustossa saavutettavuuteen liittyviä ongelmia, voit antaa siitä palautetta kunnan palautelomakkeella.

Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä uuden ilmoituksen tai ottaa yhteyttä Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Viraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
saavutettavuus@avi.fi
029 501 6000 vaihde