Lautakunnat ja valiokunnat

Palvelulautakunta

Esittelijä

Rehtori-sivistystoimenjohtaja
050 387 3397

Jäsenet

Jaana Kuusisto, pj
Sami Seikola, vpj
Jenni Leppänen
Stefan Abrahamsson
Jussi Järvinen


Elinvoimavaliokunta

Jäsenet

Maarit Salminen, pj
Tommi Suominen
Niina Anttila
Esa Kyynäräinen
Katja Keskitalo
Stefan Abrahamsson
Jorkka Lehtonen


Yhteisöllisyysvaliokunta

Jäsenet

Susanna Merinen, pj
Ari Merinen
Sami Seikola
Jenni Leppänen
Mari Jaranti
Jaana Kuusisto
Pia Lahtinen
Rami Anttalainen


Rakennetun ympäristön lautakunta

Esittelijät

Tekninen johtaja
044 387 3311

Rakennustarkastaja
050 387 3355

Jäsenet

Ari Merinen, pj
Katja Keskitalo
Antti Torppa
Jenni Koutila
Rami Anttalainen


Keskusvaalilautakunta

Esittelijä

Keskusvaalilautakunnan sihteeri
puh. 050 387 3351

Jäsenet

Siru Korhonen, pj
Arja Männistö
Jorkka Lehtonen
Susanna Merinen
Dominik Järvinen


Tarkastuslautakunta

Jäsenet

Jorkka Lehtonen, pj
Tommi Suominen
Marika Lehtinen
Timo Salmi
Kati Jürjeva

Kokousten julkisuus