Lautakunnat

Palvelulautakunta

Esittelijänä

Rehtori-sivistystoimenjohtaja
puh. 050 387 3397

Jäsenet
Sami Seikola, pj
Jaana Kuusisto, vpj
Jenni Leppänen
Teuvo Pääkylä
Marika Lehtinen
Kustavilaiset jäsenet:
Sami Jalonen
Mia Lehtonen


Elinvoimavaliokunta

Jäsenet
Juhani Palo, pj
Kari Ahonen
Pauli Kurkilahti
Esa Kyynäräinen
Jorkka Lehtonen
Joel Uotila
Juha Uotila
Vilho Vuorinen


Yhteisöllisyysvaliokunta

Jäsenet
Kaisa Peltonen, pj
Niina Anttila
Mari Jaranti
Jaana Kuusisto
Jenni Leppänen
Pia Lahtinen
Jussi Saarinen
Sami Seikola


Rakennetun ympäristön lautakunta

Esittelijöinä

Tekninen johtaja
puh. 044 387 3311

Rakennustarkastaja
puh. 050 387 3355

Jäsenet
Juha Uotila, pj
Juhani Palo, vpj
Jenni Koutila
Arja Laine
Joel Uotila


Keskusvaalilautakunta

Esittelijänä

Keskusvaalilautakunnan sihteeri
puh. 050 387 3351

Jäsenet
Jari Järvinen, pj
Tarja Keskitalo, vpj
Elina Tommila-Lehtonen
Antti Anttalainen
Seidi Haarla


Tarkastuslautakunta

Jäsenet
Juhani Palo, pj
Jorkka Lehtonen, vpj
Marika Lehtinen
Tarja Laaksonen
Kati Kruus