Taloudellinen ja oikeudellinen apu

Kuluttajaneuvonnassa annetaan tietoja ja neuvontaa kuluttajan oikeudellisesta asemasta, avustamaan riitatilanteissa selvittämällä asiaa ja pyrkimällä sovintoon, sekä tarvittaessa ohjaamaan kuluttajaa asianmukaiseen oikeussuojaelimeen. Neuvonnassa osallistutaan hyödykkeiden hintojen, laadun, sopimusehtojen ja markkinoinnin seurantaan ja avustetaan tarvittaessa muita kuluttajaviranomaisia.

Kuluttajaneuvonta 
0718 731 901 
www.kuluttajavirasto.fi
Neuvontaa on saatavissa arkipäivinä klo 9–15.

Konsumentrådgivning (på svenka)
0718 731 902

 

Talous- ja velkaneuvonta

Oikeusaputoimistojen tarjoama maksuton talous- ja velkaneuvontapalvelu on tarkoitettu yksityishenkilöille sekä pienimuotoista yritystoimintaa harjoittaville ammatin- ja elinkeinonharjoittajille.

Talous- ja velkaneuvonnan asiantuntijat auttavat sinua taloudellisen kokonaistilanteesi kartoittamisessa, talouden suunnittelussa ja sovintoratkaisuehdotusten laatimisessa. Neuvojat voivat olla myös mukana sovintoneuvotteluissa velkojien kanssa.

Saat apua velkajärjestelyn hakemiseen käräjäoikeudelta ja maksuohjelman sekä muiden edellytettyjen selvitysten ja asiakirjojen laatimiseen.

Talous- ja velkaneuvonnan palvelua saat 1. tammikuuta 2019 lukien valtion oikeusaputoimistoista. Voit kääntyä minkä tahansa oikeusaputoimiston puoleen kotikunnastasi riippumatta. Palvelua on mahdollista saada myös etäpalveluna videoyhteyden välityksellä. Puh 029 566 0429, rauma.velkaneuvonta(at)oikeus.fi

Oikeusapu

Oikeusapu tarkoittaa sitä, että kansalainen voi saada itselleen oikeudellisen asian hoitamista varten avustajan kokonaan tai osittain valtion varoilla. Vastaajalle turvataan rikosoikeudenkäynnissä tietyissä tilanteissa puolustaja valtion varoin, puh. 029 566 0510, rauma.oikapu(at)oikeus.fi

Edunvalvonta

Edunvalvojaa saatetaan tarvita silloin, kun henkilö erilaisten syiden vuoksi ei pysty enää itse hoitamaan asioitaan tai valvomaan etuaan. Edunvalvojana voi toimia tehtävään sopiva ja suostuva henkilö kuten hakijan lapsi, puoliso tai muu läheinen. Jos tehtävään ei löydy sopivaa läheistä.

Edunvalvonta
puh. 029 566 0510

Työllisyys

Työ- ja elinkeinotoimisto palvelee työnhakijoita ja työnantajia. Voit kääntyä työ- ja elinkeinotoimiston puoleen oletpa sitten työnhakija, opiskelija tai työssäkäyvä. TE-toimiston kotisivulla on tietoa vapaista työpaikoista, työnhausta, eri koulutusmahdollisuuksista ja ammattivaihtoehdoista. TE-toimistosta saa myös työnantaja neuvoja työvoiman hankkimiseen tai vähentämiseen liittyvissä asioissa.

Vaihde 
puh. 029 5044500