Osallistu ja vaikuta

Osal­lis­tu­va Taivassalo

Taivassalo on kaikkia meitä taivassalolaisia varten. Onko sinulla hyvä idea tai askarruttaako jokin asia? Sinulla on monta eri tapaa vaikuttaa kunnan asioihin. Parhaiten voit vaikuttaa päätöksentekoon asioiden valmisteluvaiheessa.

Seuraa päätöksentekoa

Päätöksentekoa voit seurata lukemalla esityslistoja ja kuulutuksia sekä olemalla yhteydessä kunnan luottamushenkilöihin ja työntekijöihin.

Kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus
Lautakunnat

Osallistu yhdistystoimintaan

Taivassalossa on monia aktiivisesti toimivia yhdistyksiä ja järjestöjä. Näiden kautta löydät apua, tukea ja vertaistoimintaa.

Äänestä vaaleissa

Paikallisesti merkittävimmät vaalit ovat Kuntavaalit, jotka toimitetaan joka neljäs vuosi huhtikuun kolmantena sunnuntaina. Kunnassa valittavien valtuutettujen lukumäärästä päättää valtuusto.

Nuorisovaltuusto on 13-17 -vuotiaiden nuorten vaikuttamisryhmä, joka pyrkii parantamaan nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia Taivassalossa. Nuorisovaltuuston jäseneksi voidaan valita ja siinä voi toimia valintahetkellä nuoret, joiden kotikunta on Taivassalo. 

Anna palautetta

Voit antaa palautetta kunnan palveluista, toiminnasta ja päätöksenteosta palautepalvelussa. Kerro mielipiteesi palautelomakkeella.

Keskustele

Facebook ja Twitter ovat suosittuja sosiaalisen median kanavia, jossa voit nostaa esiin ajatuksia ja saada kannatusta tai neuvoa. Kunnalla on avoimet sivut kummassakin kanavassa, liity mukaan jo tänään.

Tee kuntalaisaloite

Taivassalo on mukana valtakunnallisessa kuntalaisaloite.fi-verkkopalvelussa, jossa voit tehdä kuntalaisaloitteita sekä kannattaa ja seurata muiden tekemiä aloitteita.

Osallistu myös

esimerkiksi kaavoituksen ja muiden toimialojen järjestämiin yleisötilaisuuksiin. Tapahtumista tiedotetaan Tapahtumat -sivulla.