Omaishoidon tuki

Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa. Omaishoidon tuki muodostuu tarvittavista palveluista hoidettavalle, omaishoitajalle maksettavasta hoitopalkkiosta ja vapaista sekä omaishoitajan hoitotehtävää tukevista palveluista. Omaishoitajana voi olla hoidettavan omainen tai muu hoidettavalle läheinen henkilö. Palveluja hoidettavalle voivat olla esimerkiksi: * apuvälinepalvelut * kotipalvelut ja kotisairaanhoito tai * tilapäishoito laitoksessa tai tehostetussa palveluasumisessa Omaishoitajan hoitotehtävää tukevia palveluja voivat tarvittaessa olla: * valmennus ja koulutus hoitotehtävää varten * omaishoitajalle järjestettävät hyvinvointi- ja terveystarkastukset sekä * omaishoitajan hyvinvointia ja hoitotehtävää tukevat sosiaali- ja terveyspalvelut. Tuki maksetaan hoitajalle (omainen tai muu läheinen henkilö). Tuen suuruus määräytyy hoidettavan avuntarpeen määrästä ja hoidettavuudesta. Varsinais-Suomen hyvinvointialue tarjoaa tätä palvelua 1.1.2023 alkaen.

Omaishoidontuki

 

Alla olevasta logosta pääset hyvinvointialueen sivuille.