Omaishoidon tuki

Omaishoidontuella tarkoitetaan vanhusten, vammaisen tai sairaan henkilön kotona tapahtuvasta hoidosta tai huolenpidosta maksettavaa palkkiota. 

Tukea myönnetään kunnan laatimien perusteiden mukaan. Omaishoidon tuen määrä on porrastettu hoidon tarpeen mukaan ja on hoitajalle veronalaista tuloa. Palveluina voidaan antaa kodinhoitoapua, kotihoitoa, päivätoimintaa tai muita yksilöllisesti sovittuja palveluja. Omaishoidon tukea myönnetään kunnan määrärahojen puitteissa.

Lisätietoja

Vanhustyönjohtaja 

Jaana Palmroos 
puh. 050 387 3363
 

Omaishoidon tukihakemus

 pdf    14,21 KB    15    admin    20.10.2021 23.16   Lataa

Hakemus palautetaan:
Vanhustyönjohtaja Jaana Palmroos
Nuortenkodintie 1
23310 TAIVASSALO