Nuorisovaltuusto

Nuorisovaltuustovaalit tulossa syksyllä 2021!

 

Taivassalon nuorisovaltuusto (Nuva) on 13-17 -vuotiaiden nuorten vaikuttamisryhmä, joka pyrkii parantamaan nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia Taivassalossa. Nuorisovaltuuston jäseneksi voidaan valita ja siinä voi toimia valintahetkellä nuoret, joiden kotikunta on Taivassalo. Nuorisovaltuustosta säädetään Kuntalain 26§:ssä. Nuorisovaltuuston tarkoituksena on välittää nuorten näkökulma päätöksentekoon.

Nuorisovaltuuston tarkoitus on

  • edistää ja kehittää nuorison asemaa kunnassa ilman puoluepoliittisia tai uskonnollisia sidonnaisuuksia
  • toimia nuorten äänenä lautakunnissa sekä muissa julkisissa yhteyksissä ja tuoda nuorten näkökulma kunnan päätöksiin
  • edustaa nuoria kunnan päätöksenteossa ja tuoda nuorten ajatuksia kunnan toimielinten käsiteltäväksi
  • osallistua kunnan eri hallintokuntien työn suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin
  • edistää yhteystyötä nuorten ja kunnan välillä
  • pitää yhteyttä kunnan nuoriin ja nuorten parissa työskenteleviin tahoihjn
  • valmistella esityksiä ja aloitteita kunnan toimielimille ja muille tahoille sekä seurata niiden käsittelyä ja kunnan päätöksentekoa
  • saada nuoriso kiinnostumaan yhteiskunnallisista asioista
  • luoda nuorisolle virikkeellistä toimintaa ja mahdollisuuden vaikuttaa heitä koskeviin asioihin
  • pitää yhteyttä Suomen muihin nuorisovaltuustoihin

Nuorisovaltuustovaalit 2019 Taivassalossa

Haluatko vaikuttaa nuorten asioihin Taivassalossa?

Taivassalossa järjestään nuorisovaltuustovaalit pe 22.11.2019. Äänestää voi Taivassalon yhtenäiskoululla koulupäivän aikana tai nuokkarilla klo 18-22. Nuorisovaltuustoon valitaan viisi jäsentä. Nuorisovaltuuston toimikausi on kaksivuotinen ja se päättyy 31.12.2021. Toiminta on puoluepoliittisesti sitoutumatonta. Nuorisovaltuusto on lakisääteinen.

Asetu ehdolle nuorisovaltuustovaaleissa!

Pääset edustamaan nuoria kunnan päätöksenteossa ja vaikuttamaan nuorille tärkeisiin asioihin. Kaikilla vuosina 2002-2006 syntyneillä nuorilla, joiden kotikunta on Taivassalo, on oikeus asettua ehdolle ja äänestää vaaleissa. Ehdolle voi asettua 8.10- 8.11.2019 välisenä aikana.

Ehdokaslomake aukeaa kunnan sivulle 8.10. Sen kautta voi asettua ehdolle huoltajan luvalla. Nuorisovaltuuston jäsenet kokoontuvat noin kolme kertaa keväällä ja kolme kertaa syksyllä (ei kesä kuukausina) ja mahdollisuuksien mukaan osallistuvat lautakuntien kokouksiin, järjestävät tapahtumia ja esittävät kannanottoja.

ILMOITTAUTUMINEN EHDOKKAAKSI ON PÄÄTTYNYT

Nuorisovaltuuston yhteyshenkilönä toimii

Leila Gröndahl vs. vapaa-aikasihteeri
Puh. 050 387 3354
leila.grondahl@taivassalo.fi