Hankinta ja laskutus

Hankinta ja laskutus

Taivassalon kunta vastaanottaa verkkolaskuja. Kunnan tarjouspyynnöissä edellytetään toimittajalta valmiuksia verkkolaskutukseen.

Lasku tulee osoittaa Taivassalon kunnalle. Laskulla tulee olla tilaajan ilmoittama kustannuspaikka sekä tilaajan nimi, jonka perusteella lasku ohjataan oikeaan yksikköön käsiteltäväksi. 

Pyydämme huomioimaan, että voimassa oleva laskutusosoite tulee näkyä aina laskulla sekä verkko- että paperilaskuja lähettäessä. Mikäli laskulta ei löydy virallista laskutusosoitetta, ei laskua ole mahdollista käsitellä. Puutteellisin tiedoin olevat laskut tullaan palauttamaan lähettäjälle.

Ohje Taivassalon kunnalle osoitettujen laskujen käsittelyyn

Lasku tulee osoittaa Taivassalon kunnalle. Laskulla tulee olla tilaajan ilmoittama laskun viitetieto, jonka perusteella lasku ohjataan oikeaan yksikköön käsiteltäväksi. Pyydämme huomioimaan, että voimassa oleva laskutusosoite tulee näkyä aina laskulla sekä verkko- että paperilaskuja lähettäessä. Mikäli laskulta ei löydy virallista laskutusosoitetta, ei laskua ole mahdollista käsitellä. Puutteellisin tiedoin olevat laskut palautetaan lähettäjälle.

Taivassalon kunnan y-tunnus: 0139991-4

Taivassalon kunta ei kuulu käännetyn arvonlisäveron piiriin.

Taivassalon kunta sitoutuu laskutuksen nopeaan käsittelyyn ja maksujen suorittamiseen ajoissa. Tämän mahdollistamiseksi kaikki laskut tulee luoda ja lähettää Taivassalon kunnalle sähköisesti. Paperilaskuista luopuminen tukee myös kestävän kehityksen tavoitteitamme.
Huom. Sähköpostin liitteenä toimitettua laskua ei katsota sähköiseksi laskuksi, koska sitä ei pystytä käsittelemään automaattisesti.

Yleiset laskumerkintävaatimukset löytyvät Verohallituksen verkkosivuilta verohallinnon ohjeista, www.vero.fi

Taloushallinnon palvelupyynnöissä, jotka liittyvät kirjanpitoon, myyntilaskutukseen, myyntireskontraan ja ostolaskuihin, otetaan yhteyttä Sarastian keskitettyyn asiakaspalveluun tai 020 639 9400.

Lisätietoja verkkolaskutuksesta saa oman verkkovälittäjän asiakaspalvelusta. Verkkolaskujen reititys on kuvattu Tieke Verkkolaskutusosoitteistossa, http://verkkolasku.tieke.fi

Verkkolaskutusosoite

Verkkolasku on sähköinen lasku, joka välittyy kunnalle paperilaskua muistuttavana näkymänä tietokoneen näytölle. Sähköinen lasku ei ole sama kuin sähköpostilla lähetetty lasku. Laskua ei voi toimittaa sähköpostitse.

Taivassalon kunnan verkkolaskutusosoite on
003701399914101

Verkkolaskut välitetään pankkien tai verkkolaskutusoperaattoreiden kautta. Tiedonvälityksen palveluntuottajana toimii Telia Finland Oy ja verkkolaskujen operaattorina CGI.

Mikäli käytätte verkkolaskuoperaattorin laskujen välityspalvelua
välittäjätunnus on 003703575029.

Laskuportaali

Toivomme, että lähetätte laskunne ensisijaisesti verkkolaskuina. Mikäli teillä ei ole mahdollisuutta lähettää verkkolaskua laskutusjärjestelmästänne, voitte käyttää maksutonta toimittajaportaalia. 

Rekisteröityäksenne toimittajaportaaliin, ottakaa yhteyttä Sarastian asiakaspalveluun.
Kirjaudu toimittajaportaaliin tästä.

Toimittajaportaalin käyttöohje.

Paperilaskujen toimitusosoite

Taivassalon kunta
003701399914101
PL 299
02066 DOCUSCAN

Yllä oleva merkintä tulee olla sekä postituskuoressa että itse laskussa. Huom! Myös numerosarja on näyttävä laskulla!

Optimaalisen koneellisen skannauskäsittelyn ja maksun eräpäivänä suorittamisen varmistamiseksi pyydämme teitä huomioimaan erityisesti seuraavat seikat lähettäessänne paperilaskuja:

  • Sallittu laskukoko on A5 ja A4 kokoinen, 70-120 g/m2 painoinen paperi
  • Lasku ja sen liitteet tulee postittaa samassa kirjekuoressa
  • Laskun sivuja ei saa liittää yhteen (niitit, teipit ym)
  • Laskun on oltava tulostuslaadultaan hyvä

Laskutusosoitteeseen saa lähettää vain laskuja. Laskutettava tuote, lehdet ym. tulee lähettää tilaajan antamaan toimitusosoitteeseen, joka on katu- tai käyntiosoite (ei 02066 DOCUSCAN -osoite). Muuta mahdollista postia ei välitetä eteenpäin.

Laskussa tulee näkyä, että lasku on osoitettu Taivassalon kunnalle. Laskussa tulee yksilöity tieto, mille kustannuspaikalle ja/tai hankkeelle lasku kuuluu ja tilaajan nimi tai muu tilaajan antama tunnus, jonka perusteella lasku voidaan ohjata oikeaan yksikköön tarkastusta varten. Puutteellisin tiedoin varustetut laskut palautetaan lähettäjälle takaisin.

YEL-todistus ja yrittäjän eläkevakuutus

Taivassalon kunnan toimittajaksi rekisteröinnin yhteydessä on huomioitava, että itsenäiset yrittäjät (toiminimi, yksityishenkilö) toimittavat rekisteröinnin yhteydessä ja sen jälkeen vuosittain YEL-todistuksen.

KEVAn ohjeiden mukaisesti eläketurvaa tulee karttua kaikesta tehdystä työstä. Jos kunta ostaa palveluja itsenäiseltä yrittäjältä (toiminimi, yksityishenkilö), täytyy kunnan selvittää yrittäjän eläkevakuutus ja pyytää yrittäjää toimittamaan todistus yrittäjän eläkevakuutuksesta (YEL-todistus).

Jos yritystoiminta on jatkunut yhtäjaksoisesti 4 kk, niin itsenäisen yrittäjän on otettava 6 kk:n kuluessa yrittäjän eläkevakuutus. Yrittäjätoiminnan ollessa vähäistä (vuosittain eläkelaitoksen vahvistama työtuloraja), ei henkilö ole velvollinen ottamaan itselleen YEL-vakuutusta ja työ kuuluu Julkisten alojen eläkejärjestelmän (JuEL) piiriin.

Jos itsenäisellä yrittäjällä ei ole eläkevakuutusta, täytyy kunnan maksaa laskutetusta työstä tai palvelusta JuEL-eläkemaksua. Yrittäjän kunnalle lähettämä lasku maksetaan yrittäjälle palkanmaksun periaatteiden mukaisesti.

Eläkkeellä oleva yrittäjä toimittaa todistuksen eläkkeellä olostaan.

YEL-todistus toimitetaan ensisijaisesti sähköpostilla joko sitä pyytäneelle henkilölle (mieluiten pdf-tiedostona).

Tilaajavastuutietoja ei ylläpidetä vastuugroup.fi -palvelussa.

Huomaathan, että eläkkeellä oleva henkilö kuuluu JuEL:n piiriin aina 68 vuoden iän täyttymiskuukauden loppuun ja näin ollen kunta on velvollinen suorittamaan työntekijä- ja työnantajamaksut KEVA:lle, jos YEL-todistusta ei ole.

YEL-todistus, ilmoitus puuttuvasta yrittäjän eläketurvasta tai todistus eläkkeellä olosta lähetetään ensimmäisen laskutuskerran yhteydessä ja sen jälkeen vuosittain.