Poikkeamislupa

Poikkeamislupa ja suunnittelutarveratkaisu

Poikkeamislupa voidaan myöntää maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetyistä tai sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista ja muista rajoituksista. Luvan myöntämiseen tarvitaan aina erityinen syy.

Poikkeamislupa-asian ratkaisee aina kunta. Poikkeamislupa tarvitaan asemakaava- tai rantakaava-alueella silloinkin, kun aiotaan rakentaa määräysten vastaisesti.

Suunnittelutarveratkaisu ei ole lupa poiketa mistään säännöksistä, vaan päätös siitä, sallitaanko muodostaa rakennuspaikka sellaiselle alueelle, missä olisi tarve rakentamista ohjaavalle kaavoitukselle, mutta missä sellaista kaavaa ei kuitenkaan ole.

Rakennettaessa asemakaava-alueen ulkopuolelle tai ranta-alueelle kannattaa käydä jo hankkeen alkuvaiheessa kunnan rakennusvalvonnassa selvittämässä mahdollisen suunnittelutarveratkaisun tai poikkeamisluvan tarpeellisuus.