Toiminta-avustukset

avustushaku.png

Palvelulautakunta julistaa haettavaksi liikunta- ja nuorisotoimen vuosi- ja kohdeavustukset sekä kulttuuritoimen kohdeavustukset ajalle 4.-24.4.2022. Avustusta myönnetään toimijoille, joiden toiminta sijoittuu Taivassalon kunnan alueelle ja kohdistuu sen asukkaisiin.

Kulttuuriavustusta voidaan myöntää harkinnanvaraisesti myös yksityishenkilölle. Avustuksia saa käyttää vain hakemuksessa mainittuun tarkoitukseen. Palvelulautakunta päättää avustuksista kirjallisten hakemusten perusteella. Päätökset ovat harkinnanvaraisia ja kohdennettuja.

Palvelulautakunta hyväksyi 23.3.2022  kokoukseen liikuntatoimen vuoden 2022 vuosi- ja kohdeavustusmäärärahaksi 7200e seuraavasti: yleisavustus 3500e ja kohdeavustus 3700e. Nuorisotoimen vuoden 2022 vuosi- ja kohdeavustusmäärärahaksi lautakunta hyväksyi 4200e seuraavasti: yleisavustus 3000e ja kohdeavustus 1200e. Kulttuuritoimen kohdeavustuksiin vuodelle 2022 lautakunta hyväksyi 3000e.

Avustushakemus on täytettävissä kunnan verkkosivuilla 4.–24.4.

Liikunta- ja nuorisotoimen avustushakemus

Kulttuuritoimen kohdeavustushakemus 

Hakemukset liitteineen tulee toimittaa ensisijaisesti sähköisesti kunnanvirastoon sunnuntaihin 24.4.2022 klo 15.00 mennessä.

Hakemuksen voi toimittaa myös kunnanviraston kirjaamoon (kuoreen merkintä: ”Avustusten haku 2022”, Taivassalon palvelulautakunta, Keskustie 9, 23310 Taivassalo). Lautakunnalla on oikeus jättää myöhässä saapuneet hakemukset käsittelemättä.

Linkit:
Avustusten kriteerit ja jakoperusteet
Avustusten yleisohjeet
Lisätietoja: rehtori-sivistystoimenjohtaja Anna Kaskinen, p. 050 387 3397 tai anna.kaskinen@taivassalo.fi