Kotihoito

Taivassalon avohuollon palveluja tarjoavat, sekä palvelukeskuksen asukkaille että kotona asuville, kunnallista kotihoitoa. Tavoitteenamme on, että mahdollisimman moni asiakas voisi asua ja elää itsenäisesti omassa kodissaan ja tutussa ympäristössään.

Toimintamuodot

 • Ennalta ehkäisevä työ
 • Kotikäynnit
 • Hoitotyö
  * päivittäisissä toimissa avustaminen, lääkkeiden anto, haavojen hoito, asioinnit (pankki- ja kauppa-asiat) ja saattaja-apu.

Laadukas palvelu ja hoito koostuvat ammattitaitoisesta henkilökunnasta, jotka pystyvät vastaamaan asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin. Kotihoidossa on 10 vakituista työntekijää.

Kotihoito

Avohuollon palvelut / Kotihoito Poiju
050 387 3364, päivystys 0500 781 558

Osoite: Nuortenkodintie 1, 23310 Taivassalo
Kotihoito työskentelee kahdessa vuorossa joka päivä, klo 7–21 välisenä aikana.

Palvelut Poijussa tai kotona asuville

Hoitoa ja palvelua saava asiakas on Poijussa kaiken lähtökohta, keskeinen ja tärkeä. Laadukas hoito ja palvelu perustuu huolellisesti tehtyyn kokonaistilanteen kartoitukseen,jonka perusteella tehdään hoito- ja palvelusuunnitelma (HOPS) asiakaslähtöisen hoidon ja palvelun toteuttamiseksi.
Halutessaan asiakas voi liittää hoitotahtonsa osaksi hoito- ja palvelusuunnitelmaa.

Asiakkaille on omahoitajaparit, jotka huolehtivat kokonaistilanteen kartoittamisesta sekä perehtyvät syvemmin oman asiakkaansa mielenkiinnon kohteisiin ja varmistavat niiden toteutumisen. Hoitohenkilökunta toteuttaa kuntouttavaa työotetta, joka tukee asiakkaan omatoimista selviytymistä ja toimintakyvyn ylläpitämistä.

Omaiset/läheiset ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita ja heidät halutaan mukaan hoidon suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Edistääksemme ja tukeaksemme asiakkaan kotiutumista teemme tiivistä ja suunniteltuayhteistyötä myös TYKS Vakka-Suomen Sairaalan kanssa.

Kotihoidon maksut

Säännöllisesti kotona annettavasta palvelusta kotihoidossa noudatetaan seuraavia maksuprosentteja ja korvausluokkia 1.1.2018. Kuukausimaksu saa olla enintään taulukon mukaisen maksuprosentin osoittama määrä tulorajan ylittävistä kuukausituloista.

Perhekoko Tuloraja I (4-7) II (8-11) III (12-15) IV (16-19) V (20-23) VI (24– )
    A B C A B C A B C A B C A B C A B C
1 576 5 8 10 10 13 15 15 18 20 20 23 25 25 28 30 30 33 35
2 1063 5 6 8 6 9 11 9 12 14 12 14 16 14 17 19 17 20 22
3 1667 5 6 7 5 8 9 8 11 12 10 12 14 11 14 16 13 16 18
4 2062 5 6 7 5 7 8 5 8 10 7 10 12 9 12 14 12 13 15
5 2496 5 5 5 5 5 7 5 6 8 5 8 10 6 10 12 10 12 13
6 2866 4 4 4 4 5 6 4 6 8 5 7 9 6 9 10 8 10 11

Ylärivillä korvausluokat I-VI ja käyntien lkm/kk
A-prosenttiluku - kotona annettava palvelu säännönmukaisesti alle yksi tunti/käyntipäivä
B-prosenttiluku - kotona annettava palvelu säännönmukaisesti yhdestä kahteen tuntiin/käyntipäivä
C-prosenttiluku - kotona annettava palvelu säännönmukaisesti yli kaksi tuntia/käyntipäivä

Tukipalvelut

Tukipalveluja käytetään kotihoidon ohella helpottamaan kotona selviytymistä ja luomaan turvallisuuden tunnetta kotona asuville.

 1. Ateriapalvelu
  Aterian voi tilata myös kotiin kotihoidon henkilökunnan tuomana tai ruokailla palvelukeskuksessa.
 2. Saunapalvelu
  Saunoa voi omatoimisesti tai kotihoitohenkilöstön avustamana; saunan päätteeksi voi nauttia saunakahvista. Sauna lämpiää tiistaisin.
 3. Vaatehuoltopalvelu
  Sisältää pesun, jälkikäsittelyn, kuljetuksen ja työajan.
 4. Palvelukeskuspäivä
  Sisältää aterian, saunotuksen ja päiväkahvin sekä tarvittaessa kuljetuksen.
 5. Turvapalvelut
  Käytössämme on varallaolopäivystys 24 h, johon turvapuhelinpäivystykset tulevat joka päivä.
 6. Tilapäinen kotihoito
  Kotona annettava palvelu

Avopalveluihin kuuluvat myös psykiatrisen sairaanhoitajan kotikäynnit, vastaanotto ja konsultointiapu.

Lisätietoa myönnettävistä sosiaalihuoltolain mukaisista kuljetuspalveluista

Vanhustyön johtaja

Jaana Palmroos
050 387 3363
etunimi.sukunimi@taivassalo.fi

Toimialajohtaja, peruspalvelutoimen hallinto- ja talousasiat

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut

Kotona annettavat palvelut

 Tulorajat  
 1. henkilö 576,00 
 2. henkilöä 1.063,00 
 3. henkilöä 1.667,00 
 4. henkilöä 2.062,00 
 5. henkilöä 2.496,00 
 6. henkilöä 2.866,00 
 korotus/lisähenkilö 350,00 
   
 Vähimmäiskäyttövara pitkäaikaisessa laitoshoidossa 108,00 
 Maksukatto 683,00 
 Päivämaksu omaishoitajan vapaan ajalta 11,40 
   
 Tukipalvelumaksut  
   
 Ateriat  
 1. kotiin kuljetettu 8,90 
 - palvelukeskuksen lounas 3,20 
 - ilta- ja aamupala 5,40 
 - päivällinen  
 2. palvelukeskuksessa tarjottava  
 - aamupala 3,40 
 - lounas 8,90 
 - iltapäiväkahvi 1,60 
 - päivällinen 3,55 
 - iltapala 2,25 
 - ateriapaketti 14,50 
   
 Saunapalvelu  
 - saunotus (sis. henkilökunnan työajan ja kuljetuksen 15,00 
 - saunotus (sis. henkilökunnan työajan) 10,10 
 - sauna (omatoiminen) 5,50 
   
Vaatehuolto  
- koneellinen pyykkiä 9,00 
(sis. henkilökunnan työajan ja kuljetuksen)  
   
 Turvapuhelin  
 - asennus 18,70 
 - kuukausimaksu 18,70 
 - hälytyskäynti 20,20 
   
 Tilapäinen kotipalvelu/tunti/työntekijä  
 - kotipalvelu/käyntikerta 12,50 
 - kauppapalvelu/käyntikerta (kotipalveluasiakkaalle kuljetus kuuluu hoitomaksuun) 7,00 
   
 Lyhytaikainen hoito palvelukeskuksessa 35,20 
   

Palveluasunnoissa asuttaessa hoitomaksu määräytyy tulorajojen mukaan. Vanhaikodissa hoitomaksu määräytyy tulorajojen mukaan.