Kotihoito

Taivassalon avohuollon palveluja tarjoavat, sekä palvelukeskuksen asukkaille että kotona asuville, kunnallista kotihoitoa. Tavoitteenamme on, että mahdollisimman moni asiakas voisi asua ja elää itsenäisesti omassa kodissaan ja tutussa ympäristössään.

Toimintamuodot

 • Ennalta ehkäisevä työ
 • Kotikäynnit
 • Hoitotyö
  * päivittäisissä toimissa avustaminen, lääkkeiden anto, haavojen hoito, asioinnit (pankki- ja kauppa-asiat) ja saattaja-apu.


Laadukas palvelu ja hoito koostuvat ammattitaitoisesta henkilökunnasta, jotka pystyvät vastaamaan asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin. Kotihoidossa on 10 vakituista työntekijää.
Kotihoito työskentelee kahdessa vuorossa joka päivä, klo 7–21 välisenä aikana.

puh. 0500 781 558 (päivystys)
ja 050 387 3364 
 

Palvelut Poijussa tai kotona asuville

Hoitoa ja palvelua saava asiakas on Poijussa kaiken lähtökohta, keskeinen ja tärkeä. Laadukas hoito ja palvelu perustuu huolellisesti tehtyyn kokonaistilanteen kartoitukseen,jonka perusteella tehdään hoito- ja palvelusuunnitelma (HOPS) asiakaslähtöisen hoidon ja palvelun toteuttamiseksi.
Halutessaan asiakas voi liittää hoitotahtonsa osaksi hoito- ja palvelusuunnitelmaa.

Asiakkaille on omahoitajaparit, jotka huolehtivat kokonaistilanteen kartoittamisesta sekä perehtyvät syvemmin oman asiakkaansa mielenkiinnon kohteisiin ja varmistavat niiden toteutumisen. Hoitohenkilökunta toteuttaa kuntouttavaa työotetta, joka tukee asiakkaan omatoimista selviytymistä ja toimintakyvyn ylläpitämistä.

Omaiset/läheiset ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita ja heidät halutaan mukaan hoidon suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Edistääksemme ja tukeaksemme asiakkaan kotiutumista teemme tiivistä ja suunniteltuayhteistyötä myös TYKS Vakka-Suomen Sairaalan kanssa.

Kotihoidon maksut 1.1.2018 alkaen

Maksutaulukko

Tukipalvelumaksut 1.1.2019 alkaen
 

Tukipalvelut

Tukipalveluja käytetään kotihoidon ohella helpottamaan kotona selviytymistä ja luomaan turvallisuuden tunnetta kotona asuville.

 1. Ateriapalvelu
  Aterian voi tilata myös kotiin kotihoidon henkilökunnan tuomana tai ruokailla palvelukeskuksessa.
 2. Saunapalvelu
  Saunoa voi omatoimisesti tai kotihoitohenkilöstön avustamana; saunan päätteeksi voi nauttia saunakahvista. Sauna lämpiää tiistaisin.
 3. Vaatehuoltopalvelu
  Sisältää pesun, jälkikäsittelyn, kuljetuksen ja työajan.
 4. Palvelukeskuspäivä
  Sisältää aterian, saunotuksen ja päiväkahvin sekä tarvittaessa kuljetuksen.
 5. Turvapalvelut
  Käytössämme on varallaolopäivystys 24 h, johon turvapuhelinpäivystykset tulevat joka päivä.
 6. Tilapäinen kotihoito
  Kotona annettava palvelu

Myönnettävistä sosiaalihuoltolain mukaisista kuljetuspalveluista antaa lisätietoja

Vanhustyönjohtaja Jaana Palmroos
puh. 050 387 3363

Avopalveluihin kuuluvat myös psykiatrisen sairaanhoitajan kotikäynnit, vastaanotto ja konsultointiapu.