Kotihoito


Varsinais-Suomen hyvinvointialue järjestää sosiaali- ja terveyshuollon sekä pelastustoimen palvelut 1.1.2023 alkaen. 

Alla olevasta logosta pääset hyvinvointialueen sivuille.

Avohuollon palveluja tarjoavat, sekä palvelukeskuksen asukkaille että kotona asuville, kotihoitoa. Tavoitteenamme on, että mahdollisimman moni asiakas voisi asua ja elää itsenäisesti omassa kodissaan ja tutussa ympäristössään.

Toimintamuodot

  • Ennalta ehkäisevä työ
  • Kotikäynnit
  • Hoitotyö
    * päivittäisissä toimissa avustaminen, lääkkeiden anto, haavojen hoito, asioinnit (pankki- ja kauppa-asiat) ja saattaja-apu.

Laadukas palvelu ja hoito koostuvat ammattitaitoisesta henkilökunnasta, jotka pystyvät vastaamaan asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin. Kotihoidossa on 10 vakituista työntekijää.

Kotihoidon toiminnasta vastaa Varsinais-Suomen hyvinvointialue.

Kotihoito

Avohuollon palvelut.
Kotihoito työskentelee kahdessa vuorossa joka päivä klo 7–21.

    Peruspalvelut, Kotihoito
  Kotihoito Poiju
  Nuortenkodintie 1, 23310 Taivassalo
  050 387 3364, päivystys 0500 781 558

Palvelut Poijussa tai kotona asuville

Hoitoa ja palvelua saava asiakas on Poijussa kaiken lähtökohta, keskeinen ja tärkeä. Laadukas hoito ja palvelu perustuu huolellisesti tehtyyn kokonaistilanteen kartoitukseen,jonka perusteella tehdään hoito- ja palvelusuunnitelma (HOPS) asiakaslähtöisen hoidon ja palvelun toteuttamiseksi.
Halutessaan asiakas voi liittää hoitotahtonsa osaksi hoito- ja palvelusuunnitelmaa.

Asiakkaille on omahoitajaparit, jotka huolehtivat kokonaistilanteen kartoittamisesta sekä perehtyvät syvemmin oman asiakkaansa mielenkiinnon kohteisiin ja varmistavat niiden toteutumisen. Hoitohenkilökunta toteuttaa kuntouttavaa työotetta, joka tukee asiakkaan omatoimista selviytymistä ja toimintakyvyn ylläpitämistä.

Omaiset/läheiset ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita ja heidät halutaan mukaan hoidon suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Edistääksemme ja tukeaksemme asiakkaan kotiutumista teemme tiivistä ja suunniteltuayhteistyötä myös TYKS Vakka-Suomen Sairaalan kanssa.

Kotihoidon maksut

Jatkuvasta ja säännöllisestä kotona annettavasta palvelusta sekä pitkäaikaisesta asumispalvelusta perittävistä maksuista on säädetty sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulaissa (734/1992external link).

Sosiaalihuoltolain 20 §:n mukaisella kotihoidolla tarkoitetaan kotipalvelun ja terveydenhuoltolain 25 §:ään sisältyvien kotisairaanhoidon tehtävien muodostamaa kokonaisuutta.

Sosiaalihuoltolain 21 §:n mukaisia asumispalveluja ovat tuettu asuminen, palveluasuminen ja tehostettu palveluasuminen.

Asumispalvelut ovat avohoitoa. Hyvinvointialue perii asiakasmaksut palveluista, kuten hoiva- ja hoitopalveluista sekä ateriapalveluista. Asiakas maksaa asunnosta vuokrasopimuksen mukaisen vuokran palveluntuottajalle.

  1.  

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut

Kotona annettavat palvelut

 Tulorajat  
 1. henkilö 598,00 
 2. henkilöä 1.134,00 
 3. henkilöä 1.731,00 
 4. henkilöä 2.140,00 
 5. henkilöä 2.591,00 
 6. henkilöä 2.976,00 
 korotus/lisähenkilö 356,00 
Kotisairaanhoito muu henkilö 12,20 
Vähimmäiskayttövara pitkäaikaisessa tehostetussa laitoshoidossa 167,00

 Vähimmäiskäyttövara pitkäaikaisessa laitoshoidossa

112,00

 Maksukatto 692,00 
 Päivämaksu omaishoitajan vapaan ajalta 11,60 
   
 Tukipalvelumaksut 1.3.2022 alkaen  
   
 Ateriat  
 1. kotiin kuljetettu  
 - palvelukeskuksen lounas 9,10 
   
 2. palvelukeskuksessa tarjottava  
 - aamupala 2,50 
 - lounas 7,00 
 - iltapäiväkahvi 1,00 
 - päivällinen 5,00 
 - iltapala 2,00 
 - ateriapaketti 15,50 
   
 Saunapalvelu  
 - saunotus (sis. henkilökunnan työajan ja kuljetuksen 15,75 
 - saunotus (sis. henkilökunnan työajan) 10,70 
 - sauna (omatoiminen) 6,00 
   
Vaatehuolto  
- koneellinen pyykkiä 9,50 
(sis. henkilökunnan työajan ja kuljetuksen)  
   
 Turvapuhelin  
 - asennus 19,50 
 - kuukausimaksu 19,50 
 - hälytyskäynti 21,20 
   
 Tilapäinen kotipalvelu/tunti/työntekijä  
 - kotipalvelu/käyntikerta 13,20 
 - kauppapalvelu/käyntikerta (kotipalveluasiakkaalle kuljetus kuuluu hoitomaksuun) 7,50 
   
 Lyhytaikainen hoito palvelukeskuksessa 36,50 
   

Palveluasunnoissa asuttaessa hoitomaksu määräytyy tulorajojen mukaan. Vanhaikodissa hoitomaksu määräytyy tulorajojen mukaan.