Lomakkeet

Asuminen ja ympäristö

Ruoppausilmoitus Kompostointi-ilmoitus

Terveys ja hyvinvointi

Ei löytynyt tiedostoja.

Varsinais-Suomen hyvinvointialue järjestää sosiaali- ja terveyshuollon sekä pelastustoimen palvelut 1.1.2023 alkaen. 

Sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastuslaitoksen palautteet tulee antaa osoitteessa www.varha.fi/palaute

Hallinto

Luottamushenkilöiden perustiedot Henkilökohtaiset lisät / vuosilomaoikeus

Tekniset palvelut

Kunnan tieavustushakemus

Sivistys

Koulukuljetushakemus Ilmoitus erityisruokavaliosta Perusopetukseen ilmoittautuminen Korvaushakemus oppilaan omaisuudelle Hakemus iltapäiväkerhoon Varhaiskasvatushakemus

Vapaa-aika

Liikuntahallin kertavuoro Liikuntahallin vakiovuoro Avustukset yhdistyksille Kulttuuritoimen avustukset

Kaivuuilmoitus, KVV- ja IV-tyonjohtajan tarkastusasiakirja, Maisematyölupahakemus, Naapurin kuuleminen, Poikkeamis- ja suunnittelutarvehakemus, Rakennushankkeen aloituskokouksen pöytäkirja, Rakentajan oma tarkastuslista loppukatselmusta varten, Selvitys jätevesijärjestelmästä, Vastaavan työnjohtajan tarkastusasiakirja, Ilmoitus sosiaalipalvelujen tarpeesta, Omaishoidon tukihakemus