Asuminen ja ympäristö

Tekninen toimi huolehtii kunnan teknisten palvelujen tuottamisesta, kuten kunnallistekniikan rakentamisesta, kaavateiden kunnossapidosta, tievalaistuksesta, kunnan jätehuollosta, kunnan talonrakennustoiminnasta sekä alueidenhoitopalveluista.

 

Tekninen toimi

Kunnanrakennusmestari Jari Nerjanto
puh. 044 387 3311

• tavoitettavissa puhelimitse. Tapaamiset ajanvarauksella.

Teknisen toimen hallinto ja työnjohto sekä rakennetun ympäristön lautakunnan esittelijä ja sihteeri. Kunnan kiinteistöjen, yleisten alueiden ja liikenneväylien kunnossapito ja rakennuttaminen, kunnallistekniikan kunnossapito ja rakennuttaminen, vesi- ja jätevesilaitoksen johto, satamapäällikkö, jätehuolto, yksityistieasiat ja isännöinti.

 

Rakennustarkastaja Ari Eskola
puh. 050 387 3355

• asiakaspuhelinaika maanantaisin klo 12 - 13.30.
• asiakasvastaaottoaika perjantaisin klo 12 - 13.30. Muut tapaamiset ajanvarauksella.
asiakasvastaanottoaika pe 14.12. poikkeuksellisesti klo 9.30 - 11.00

Rakennusvalvonta ja rakennetun ympäristön lautakunnan esittelijä. Rakennusluvat, toimenpideluvat ja -ilmoitukset, erikoissuunnitelmat, työnjohtajahakemukset, neuvonta, rakentamisen ja rakennetun ympäristön valvonta, katselmukset sekä poikkeamislupien, suunnittelutarveratkaisujen ja maisematyölupien valmistelu ja ranta-asemakaavoitus.
 

Toimistosihteeri Katri Jokinen
puh. 044 722 2245

• asiakaspuhelinaika ma-pe klo 9.00 - 11.00.

Rakennuslupa-asiat, neuvonta ja opastus ja vesiliittymäasiat.

 

Kiinteistöpäivystys   050 387 3391
Vesilaitos & jätevedenpuhdistamo Veijo Suominen 050 387 3357
Taloyhtiöiden isännöinti Jari Nerjanto 044 387 3311
Toimistosihteeri Katri Jokinen 044 722 2245
Kiinteistönhoito
 
Hannu Nymander
Matti Topi
050 387 3391
050 387 3358
Ulkoalueiden hoitaja Mikko Ranki 044 387 3620
Varsinais-Suomen pelastuslaitos    
Nuohooja
 
Jari Järvinen
Tommi Kääriä
0400 523 624
0400 439 872