Asuminen ja ympäristö

TEKNINEN TOIMI huolehtii kunnan teknisten palvelujen tuottamisesta, kuten kunnallistekniikan rakentamisesta, kaavateiden kunnossapidosta, tievalaistuksesta, kunnan jätehuollosta, kunnan talonrakennustoiminnasta sekä alueidenhoitopalveluista.

Tekninen toimi

Tekninen johtaja Asmo Liski
puh. 044 387 3311
Tavoitettavissa puhelimitse. Tapaamiset ajanvarauksella.

Teknisen toimen hallinto sekä rakennetun ympäristön lautakunnan esittelijä ja sihteeri. Kunnan kiinteistöjen, yleisten alueiden, kunnallistekniikan  ja liikenneväylien rakennuttaminen. Vesi- ja jätevesilaitoksen johto, satamapäällikkö, tietohallinto ja yksityistieasiat.

              Rakennusmestari Sophia Nieminen
              puh. 044 387 3356
              Tavoitettavissa puhelimitse. Tapaamiset ajanvarauksella.

Teknisen toimen työnjohto. Kunnan kiinteistöjen, yleisten alueiden ja liikenneväylien kunnossapito, kunnallistekniikan kunnossapito ja jätehuolto.

Rakennustarkastaja Ari Eskola
puh. 050 387 3355
Tavoitettavissa puhelimitse. Tapaamiset ajanvarauksella.

Rakennusvalvonta ja rakennetun ympäristön lautakunnan esittelijä. Rakennusluvat, toimenpideluvat ja -ilmoitukset, erikoissuunnitelmat, työnjohtajahakemukset, neuvonta, rakentamisen ja rakennetun ympäristön valvonta, katselmukset sekä poikkeamislupien, suunnittelutarveratkaisujen ja maisematyölupien valmistelu ja ranta-asemakaavoitus.

Toimistosihteeri Katri Jokinen
puh. 044 722 2245
Asiakaspuhelinaika ma-pe klo 9.00–11.00.
Rakennuslupa-asiat, neuvonta ja opastus vesiliittymäasiat ja isännöinti.

 

Kiinteistöpäivystys  050 387 3391
Vesilaitos & jätevedenpuhdistamo Veijo Suominen 050 387 3357
Taloyhtiöiden isännöinti Katri Jokinen 044 722 2245
Rakennusmestari Sophia Nieminen 044 387 3356
Toimistosihteeri Katri Jokinen 044 722 2245
Kiinteistönhoito Matti Topi 050 387 3358
Ulkoalueiden hoitaja Mikko Ranki 044 387 3620
Varsinais-Suomen pelastuslaitos  
Nuohooja Jari Järvinen 0400 523 624
Nuohooja Tommi Kääriä 0400 439 872