Kunnan tieavustukset

Yksityisteille vuonna 2021 suoritettujen kunnossapitotöiden kustannuksiin myönnettävät kunnan tieavustukset ovat haettavana 31.8.2022 asti. Tieavustusten hyväksyttäviä osioita ovat tien kunnossapito-, perusparantamis- ja rakentamiskulut sekä hallinnon kulut.

Avustuksen edellytyksenä on, että yksityistielain vaatimukset tulee täyttyä.

  • Tiekunta on perustettu, merkintä maanmittauslaitoksen järjestelmässä ja Liikenneviraston DigiRoad järjestelmään on ajan tasalla.

Hakemus täytetään sähköisesti, lomake löytyy Asioi/Lomakkeet -sivulta kohdasta Tekniset palvelut tai 

AVAA HAKEMUSLOMAKE TÄSTÄ

Hakemukset tulee osoittaa rakennetun ympäristön lautakunnalle seuraavin liittein määräaikaan mennessä.

  • Kopio tiekunnan pöytäkirjasta, jossa on käsitelty ja päätetty hakea yksityistieavustusta
  • Tiliote edelliseltä avustettavalta aikaväliltä 1.1.-31.12.
  • Kartta, jossa käy selkeästi ilmi tiekuntaan kuuluvat tieosuudet ja sillat
  • Tieyksiköinti ja maksuunpanoluettelo
  • Toimintakertomus, jossa selvitetään edellisen vuoden toimenpiteet mm. onko kokouksia pidetty, mitä toimenpiteitä tielle on tehty sekä keskeisimmät vuoden aikana esille tulleet asiat ja muutokset
  • Tilinpäätöstiedot.

Avustuksia jaettaessa noudatetaan rakennetun ympäristön lautakunnan vahvistamia perusteita.

Rakennetun ympäristön lautakunta

Share: