Taivassalon Vesi Oy:n riskiarviointi

#

Taivassalon Vesi Oy:n talousveden riskiarviointi on tehty ja se kattaa Taivassalon Vesi Oy:n vedenjakeluverkoston toiminta-alueen. Riskiarvioinnissa on tunnistettu talousveden laatua uhkaavat vaarat ja arvioitu niistä aiheutuvat riskit, sekä selvitetty keinot ja määritetty tarvittavat toimet riskien vähentämiseksi, vaarojen poistamiseksi ja veden laadun turvaamiseksi. Riskinarviointi on tehty Maailman terveysjärjestön suositteleman Water Safety Plan -periaatteen mukaisesti.

Vesilaitos on toimittanut riskiarvioinnin terveydensuojeluviranomaiselle hyväksyttäväksi 31.1.2022. Riskiarviointi kattaa koko vedentoimitusketjun raakavesilähteestä kuluttajan hanaan. Työ tehtiin tiiviissä yhteistyössä vesilaitoksen henkilökunnan ja terveydensuojeluviranomaisen kanssa. Lisäksi työssä oli mukana konsulttina Sweco.

Valvontatutkimusohjelman mukaan veden laatua tutkitaan 6 kertaa vuodessa.

Riskinarvioinnin perusteella tehdään vielä mm. tarkempaa selvitystä siitä, voivatko vanhat verkostomateriaalit tai vesijohtojen sijainnit vaikuttaa talousveden laatuun. Vaikutusta talousveden laatuun ei ole havaittu näytteenotossa.

 

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Asmo Liski, puh. 044 387 3311

Terveystarkastaja Erja Pullinen, puh. 044 700 5709

Share: