Kaustionaukon järviruo'on niitto

#

Tiedote

Turun ammattikorkeakoulun Ruokohelmi 2-hankkeen puolesta niitetään järviruokoa Taivassalon Kaustionaukolla. Niitto ajoittuu maaliskuulle ja niittomateriaali kerätään hyödynnettäväksi. Niittoalueesta on tehty niittoilmoitus ELY-keskukselle, joka on ilmoitukseen vastannut myönteisesti.

Lisätietoja toimenpiteestä ruoko@turkuamk.fi

Ruokohelmi2-hankkeeseen ja muihin TurkuAMK:n ruokohankkeisiin voit tutustua linkistä https://jarviruoko.turkuamk.fi/

Karttaliite

Share:

icons8-topic-50.png   Aiheet

icons8-realtime-50.png   Ajankohtaista

Katso kaikki