Taivassalon kunta haki mukaan Voimaa vanhuuteen -toimintaohjelmaan

#

Taivassalon kunta on hakenut mukaan Voimaa vanhuuteen -mentorointiohjelmaan. Ohjelma on kolmivuotinen ja mukaan päässeet kunnat ilmoitetaan toukokuussa 2023.
 Mikäli Taivassalon kunta tulee valituksi ohjelmaan, tulemme mentorointiohjelman myötä kehittämään poikkisektorista yhteistyötä sekä kouluttamaan niin henkilöstöä kuin vapaaehtoisia vertaisliikuttajia. 

Ohjelmassa on edistetty vuodesta 2005 alkaen (109 kuntaa) kotona asuvien, toimintakyvyltään jossain määrin heikentyneiden ikäihmisten (75+) yhdenvertaisia liikkumismahdollisuuksia, itsenäistä suoriutumista ja osallistumista. Kehittämistyö toteutetaan yhteistyössä kuntien, järjestöjen, julkisen sektorin ja ikäihmisten kanssa ottamalla käyttöön hyviä toimintatapoja liikuntaneuvonnasta, ryhmäliikunnasta ja ulkoilusta. Kuntakohtaisen kehittämistyön lisäksi päämääränä on rakentaa yhteisiä toimintatapoja koko hyvinvointialueelle, lisätä kuntien keskinäistä sekä hyvinvointialueen välistä yhteistyötä ikääntyneiden liikunnassa. Alueellisesti ohjelmassa tullaan panostamaan erityisesti voima- ja tasapainoharjoittelutoiminnan ja palveluketjujen kehittämiseen.

Taivassalon kunta on solminut valmisteluvaiheen aiesopimuksen Eläkeliiton Taivassalon yhdistyksen kanssa. Eläkeliiton vapaaehtoiset kouluttautuvat ulkoilustäviksi sekä vertaisohjaajiksi. Tarkemmat yhteistyöt sovitaan yhdistysten ja muiden vapaaehtoisten kanssa ohjelmakauden alkaessa.

 

Lisätietoja: hyvinvointi- ja nuorisopalveluvastaava Noora Mantere p. 050 387 3354 / noora.mantere@taivassalo.fi

Share: