Käyttöehdot

Liikuntahallivuorojen käyttäjien tulee noudattaa seuraavia ohjeita:

 1. Ohjaaja/yhdyshenkilö vastaa järjestyksestä vuoron aikana.
  Tavarat laitetaan samoille paikoille varastoon, josta ne otettiin. Varaston käytävä on pidettävä esteettömänä (hätäpoistumistie). Asiaton oleskelu (leikkiminen ym.) on kielletty välinevarastossa. Vuoron jälkeen laitetaan välinevaraston ovet kiinni. Ohjaajan tulee huolehtia siitä, ettei liikuntahallin tiloihin pääse muita. Tarkoitus on estää asiaton liikkuminen liikuntahallin tiloissa.
   
 2. Vuoron käyttöoikeus rajoittuu varattuun salitilaan sekä peseytymis- ja pukeutumistiloihin.
  Liikuntahallin salivuoroon ei kuulu kuntosalin käyttömahdollisuutta.
   
 3. Salivuoron avain on yhdyshenkilön hallinnassa.
  Yhdyshenkilö vastaa tilan ovien avaamisesta ja sulkemisesta. Lähtökohtaisesti hallin ovi pidetään aina lukittuna. Hallin ulko-oven vieressä on ovikello, joka kuuluu hallin puolelle. Muiden kuin vuorolaisten päästämisestä sisälle halliin tai ulko-oven auki pitämisestä tahallisesti voi menettää vuoron käyttöoikeuden joissakin tapauksissa määräajaksi. Uudet käyttäjät voivat tiedustella avainta vapaa-aikatoimistosta.

 4. Saleihin saa mennä vasta ilmoitettuna vuoron alkamisaikana.
  Pukuhuonetiloihin voi saapua noin 15 min ennen oman vuoron alkua ja sieltä on poistuttava 30 min kuluessa vuoron loppumisen jälkeen. Vuoronvaihdon aikana pukuhuoneet ovat osin yhteiskäytössä vuorojen kesken ja tässä asiassa toivomme joustavuutta. Tämä mahdollistaa saliajan mahdollisimman tehokkaan käytön. Järjestelytehtäviä varten ohjaajat saavat poiketa näistä ajoista sivistystoimenjohtajan tai vapaa-aikasihteerin kanssa erikseen sopimalla ja yhteistoiminnassa seuraavan vuoron yhdyshenkilön kanssa.

 5. Vakiovuoron voi varata syys- ja/tai kevätkaudeksi.
  Kausi alkaa 1.8. ja päättyy 26.5. Syyskauden vakiovuoro tulee aloittaa 30.9. ja kevään vakiovuoro 31.1. mennessä. Ennenaikaisesta vuoron lopettamisesta tulee ottaa yhteyttä vapaa-aikatoimistoon.
  Koulu, vapaa-aikatoimi ja sivistystoimi voivat tarvittaessa peruuttaa myönnetyn vuoron omia toimintojaan varten. Vuoroperuutukset pyritään ilmoittamaan mahdollisimman ajoissa. Vuoroja voi käyttää pyhäpäivinä ja koulun lomien aikana. Joulujuhlien valmisteluja varten viikolle 51 ei myönnetä salivuoroja. Koulu voi tarvittaessa aloittaa joulukatkon aikaisemminkin. Viikoilta 52 ja 1 ei laskuteta vakiovuoron käytöstä.
   
 6. Liikuntahallin vuoroista peritään korvaus, joka laskutetaan vuoron varanneilta puolivuosittain
  Käyttämättä jätetystä vuorosta peritään korvaus varausjaksolta, ellei vuoroa ole irtisanottu asianmukaisesti kokonaan. Tämä koskee myös yksittäisvarauksia. Vuorovaraus on irtisanottava viimeistään kahta päivää ennen seuraavaa vuoroa, jotta siitä ei peritä korvausta. Jälkikäteen perutuista vuoroista laskutetaan normaalisti.

 7. Vuoron käyttäjän tulee korvata kunnan omaisuudelle aiheutuneet vahingot pikaisesti ja täysimääräisesti.
  Vuoron käyttäjän tulee tarvittaessa ryhtyä toimiin mahdollisuuksien mukaan vahinkotapausten estämiseksi.
   
 8. Salissa saa käyttää ainoastaan sisäkäyttöön tarkoitettuja jalkineita, jotka eivät jätä lattiapintoihin jälkiä.
   
 9. Kulku liikuntahalliin tapahtuu pääoven kautta.
  Ulkokengät jätetään pääaulaan, ei pukuhuoneisiin. Salin puolelle kuljetaan pukuhuoneiden kautta.
   
 10. Liikuntahallin lattiaan teippaaminen on ehdottomasti kielletty.
   
 11. Pylväiden suojatolppien irrottaminen kynsin/puukolla/ruuvimeisselillä on kiellettyä.
  Suojatolpat otetaan irti sitä varten tarkoitetulla magneetti-imukupin avulla, joka löytyy välinevaraston puolelta.

 12. Lähtökohtaisesti salibandykaukalo on aina pystytettynä hallissa (tähän voi tulla muutoksia, jos se häiritsee muiden lajien harrastajia).
   
 13. Huomioithan, että salin toisella puolikkaalla voi olla samaan aikaan myös muita käyttäjiä.
  Vältä tarpeetonta liikkumista toisella puolella ja muuta häiriötä.
   
 14. Jätä vuorosi lopusta riittävästi aikaa välineiden laittoon ja salilta poistumiseen, jotta seuraava tunti pääsee alkamaan viivytyksettä.
   
 15. Näiden ohjeiden laiminlyönti voi johtaa vuoron peruuttamiseen määräajaksi.
Yhdyshenkilön tulee saattaa nämä ohjeet kaikkien vuoron käyttäjien tietoon.

Liikuntatoimi pidättää oikeuden muuttaa ohjeistusta tarpeiden mukaan.

Taivassalossa 4.9.2019
Palvelulautakunta