Kuntapäättäjien lempikirjat

Keitä he ovat ja mitä he lukevat?

Yleisiä kirjastoja koskevan lain (1492/2016) 6 §:n mukaan yleisen kirjaston tehtävänä on yhteiskunnallisen ja kulttuurisen vuoropuhelun edistäminen. Kirjasto tukee aktiivista kansalaisuutta, demokratiaa ja sananvapautta muun muassa turvaamalla pääsyn monipuolisiin tietolähteisiin, tarjoamalla tiloja kansalaistoimintaan sekä järjestämällä rakentavaa keskustelukulttuuria ylläpitävää toimintaa. Sanna Marinin hallitusohjelmassa tavoitellaan poliittisen kulttuurin ja päätöksenteon uudistamista lisäämällä tasa-arvoisuutta ja luottamusta. On entistä tärkeämpää tukea kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia myös vaalien välillä sekä tuoda päättäjät lähemmäksi kuntalaisia.

Taivassalon kirjasto tarjoaa tuoreille kuntapäättäjille mahdollisuuden esitellä viisi lempikirjaansa. Kirjasuosikkiensa avulla päättäjät pääsevät raottamaan omia mielenkiinnonkohteitaan, harrastuksiaan ja arvojaan ja tulevat näin mahdollisesti tutummaksi heidät luottamustehtävään valinneille kuntalaisille. Kirjat voivat olla nykyisiä tai esimerkiksi lapsuuden suosikkeja, kaunokirjallisia teoksia tai tietokirjoja.

Lempikirjoista kootaan kirjaston vitriiniin kuukausittain vaihtuva näyttely, jossa esitellään lyhyesti kyseinen henkilö ja valitsemansa kirjat. Päättäjät lempikirjoineen esitellään myös kirjaston Facebook-sivuilla ja Instagram-tilillä.

Taivassalon kirjasto- ja kulttuuritoimi toivottaa päättäjille rohkeutta ja viisautta tärkeään työhön kuntalaisten ja kunnan parhaaksi!

Toukokuu

Vuorossa Milla Lahdenperä (Kok.)

KATSO