Julkaistu 24.10.2018

Toivon puiston –lähiliikuntapaikan ulkokuntoilu- ja ulkoleikkivälineiden kilpailutus

 

Taivassalon kunnassa toteutetaan Toivon puisto -lähiliikunta-alue.
Alueen tarkoitus on palvella kuntalaisia lapsista senioreihin.

Taivassalon kunnan Toivon puiston –lähiliikuntapaikan ulkoliikuntavälineet tulevat kilpailutettaviksi.
Hankinnan kokonaisarvo ylittää kansallisen julkisten hankintojen kynnysarvon 60 000€ (Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 25 § 1 mom.)

Taivassalon sivistyspalvelut pyytää tarjousta ulkokuntoilu- sekä ulkoleikkivälineistä asennettuna Toivon puiston lähiliikunta-alueelle.

Tarjousten viimeinen jättöaika on torstaina 22.11.2018 klo 12.00. Lisätiedot löytyvät linkistä:
 

https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2018-022168