Julkaistu 08.02.2019

Nuorten työllistämistuki yrityksille

 

 • Yksityisen työnantajan on mahdollista saada tukea 15-19 vuotiaan (syntynyt 2000-2004, työsuhteen alussa 15-vuotta täyttänyt) taivassalolaisnuoren työllistämiseen.
 • Nuori hakee itse yritystukipaikkansa
 • Työllistettävä nuori ei voi olla oma tai puolison lapsi
 • Tuen myöntämisen ehdot:
  • yksityisille työnantajille (työnantaja ei ole julkisyhteisö, yhdistys, säätiö tms.) Yrityksen kotipaikka on Taivassalo
  • yritys ei saa muualta tukea kesätyöpaikkaan
  • samasta nuoresta saa Taivassalon kunnalta tukea vain yhden kerran kesän aikana (se yritys, joka toimittaa vaadittavat tiedot ensin)
  • Taivassalon kunnan kesätyöpaikan saaneen nuoren työllistämiseen ei voi saada tukea
  • nuoren kanssa on tehtävä kirjallinen työsopimus
  • työnantajan velvollisuuksista huolehtii ao. yritys
  • nuoren työaika vähintään 30h/vko (esim. 2 päivää viikossa työskentelevälle tukea ei makseta)
 • Tukea maksetaan enintään neljältä viikolta/nuori. Tuen suuruus on porrastettu työsuhteen keston mukaan
  • 70€/viikko
  • 140€/2 viikkoa
  • 210€/3 viikkoa
  • 280€/4 viikkoa
 • Tuen maksaminen:
  • tuki maksetaan työnantajan jälkikäteen yhdessä erässä. Vapaamuotoiseen hakemukseen on liitettävä:
 1. jäljennös työsopimuksesta
 2. jäljennös palkanmaksukuitista
 3. jäljennös työtodistuksesta
 • asiakirjoista on ilmettävä tehtyjen työviikkojen ja työtuntien määrä, nuoren nimi ja syntymäaika, sekä työnantajan nimi, yhteystiedot, y-tunnus ja tilinumero
 • asiakirjat on toimitettava kunnanvirastoon viimeistään 30.9.2019 klo 15.00 mennessä. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.