Julkaistu 14.12.2017

Ekomaksujen laskutus

kierratys.pngTekninen lautakunta päätti ottaa vuoden 2017 alusta käyttöön ekomaksun.
Se on kerran vuodessa laskutettava jätehuollon perusmaksu. Ekomaksut erääntyvät maksettavaksi joulukuussa.


Ekomaksun perusteet ja suuruus on määritelty jätetaksassa. Maksulla kerätyt tuotot käytetään kokonaisuudessaan kuntien lakisääteisestä jätehuollon järjestämistehtävästä aiheutuvien kustannusten kattamiseen.

Ekomaksulla rahoitetaan lakisääteisiä jätehuollon palveluita ja toimintoja: jäteasemasta syntyviä kustannuksia, kierrätyspisteen ylläpito ja valvonta, keräyskierrokset (vaaralliset jätteet, metallit ja sähkölaitteet), vaarallisten jätteiden vastaanotto, suljetun kaatopaikan jälkihoito, tarkkailukustannukset, jätehuoltorekisterin kustannukset ja ylläpito.

Vuonna 2017 ekomaksu on vakituiselta ja vapaa-ajan asunnolta 26,86 euroa.
Ekomaksu on julkisoikeudellinen, ulosottokelpoinen kunnan jätehuoltoviranomaisen päättämä jätemaksu, joka perustuu jätelakiin.