Aluevaalit 2022

Aluevaaleissa valitaan valtuutetut hyvinvointialueille. Sote-uudistuksessa Suomeen perustetaan 21 hyvinvointialuetta ja niille siirretään kunnista vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä vuoden 2023 alusta.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen valtuustoon valitaan aluevaaleilla 79 valtuutettua ja näille varajäsenet.

Aluevaalien varsinainen vaalipäivä on 23.1.2022 ja ennakkoäänestys järjestetään 12. – 18.1.2022. Vaalitulos vahvistetaan 26.1.2022 ja valtuustot aloittavat työnsä 1.3.2022. Aluevaalien tulokset julkaistaan osoitteessa https://tulospalvelu.vaalit.fi/

Taivassalossa on yksi ennakkoäänestyspaikka ja yksi varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikka, os. Keskustie 9 (kunnanviraston alakerta).

Lue lisää aluevaaleista »

Vaalien toimittamisesta Taivassalon kunnassa vastaa keskusvaalilautakunta.

Kuka voi äänestää?

Äänestäminen on jokaisen täysi-ikäisen kansalaisen perusoikeus. Aluevaaleissa äänioikeutettu on viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttävä henkilö, joka on joko:

a) Suomen tai muun EU:n jäsenvaltion taikka Islannin tai Norjan kansalainen ja jonka kotikunta on joku kyseiseen hyvinvointialueeseen kuuluva kunta 51. päivänä ennen vaalipäivää.

tai

b) Muun valtion kansalainen, jonka kotikunta on joku kyseiseen hyvinvointialueeseen kuuluva kunta 51. päivänä ennen vaalipäivää ja, jolla on ollut yhtäjaksoisesti kotikunta Suomessa kahden vuoden ajan laskettuna 51. päivästä ennen vaalipäivää.

tai

c) EU:n tai Suomessa toimivan kansainvälisen järjestön palveluksessa ja, jolla on asuinpaikka kyseiseen hyvinvointialueeseen kuuluvassa kunnassa 51. päivänä ennen vaalipäivää edellyttäen, että hänen tietonsa on talletettu hänen pyynnöstään väestötietojärjestelmään ja että hän on kirjallisesti ilmoittanut Digi- ja väestötietovirastolle viimeistään 52. päivänä ennen vaalipäivää haluavansa käyttää äänioikeuttaan aluevaaleissa.

Jokainen äänioikeutettu saa Digi- ja väestötietovirastolta ilmoituksen. Suomi.fi-palvelun käyttäjät, saavat ilmoituksen ainoastaan sähköisesti. Ilmoituksessa kerrotaan, missä kunnassa voit äänestää ja mikä on äänestyspaikkasi varsinaisena vaalipäivänä.

Ota mukaan henkilöllisyystodistuksesi, myös ajokortti käy. Poliisilaitoksilta saa tarvittaessa maksutta äänestämistä varten väliaikaisen henkilökortin, jos sinulla ei ole muuta henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa. Ilmoituskortin ei tarvitse olla mukana äänestyspaikalla.

Lisätietoa äänioikeudesta www.vaalit.fi

Ehdokkaat

Aluevaaleissa vaalipiirinä on hyvinvointialue. Ehdokkaat asetetaan koko hyvinvointialueelle, äänestäjät äänestävät vain oman hyvinvointialueensa ehdokkaita ja tulos lasketaan hyvinvointialuekohtaisesti.

Tiedot aluevaalien ehdokkaista julkaistaan vaalien tieto- ja tulospalvelussa 23.12.2021. Tutustu myös puolueiden ja ehdokkaiden omaan vaalimainontaan.

Turvallinen äänestys 

Äänestyspaikoilla noudatetaan yleisiä turvaohjeita koronaviruksen leviämisen estämiseksi ja äänestäessä suositellaan:

  • pitämään 2 metrin turvavälejä
  • käyttämään suu-nenäsuojainta
  • noudattamaan yskimishygieniaohjeita
  • ottamaan mukaan oma lyijy- tai kuulakärkikynä
  • käyttämään tarjolla olevaa käsidesiä
Äänestyspaikat ja -ajat

Ennakkoon äänestäminen tarkoittaa äänen antamista vaalilaissa säädetyn ennakkoäänestysajanjakson aikana, ennen varsinaista vaalipäivää.

Ennakkoon äänestämiselle ei tarvitse esittää mitään syytä. Ennakkoäänestys on äänioikeutetun vapaasti valittavissa vaalipäivän äänestyksen sijasta. Kukin äänioikeutettu voi oman valintansa mukaan äänestää ennakkoon missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa joko kotimaassa tai ulkomailla.

Ennakkoäänestyspaikat Taivassalossa 12.–18.1.2022:

Kunnanvirasto, alakerta, Keskustie 9
ke-pe 12.1-14.1. klo 9.00 - 15.00
ma-ti 17.1.-18.1. klo 9.00 - 15.00
Viikonloppuna ei ole ennakkoäänestystä.