Vanhainkoti Ankkuri

Vanhainkoti Ankkuri turvaa taivassalolaisille vanhuksille hoito- ja hoivapalvelut silloin, kun he eivät enää tule toimeen avohuollon palveluiden turvin omassa kodissaan tai palveluasunnoissa. 

Vanhainkotihoidon perusajatuksena on ylläpitää asukkaan kuntoa siten, että kaikissa arjen toiminnoissa tuetaan vanhuksen omia voimavaroja. Hoito perustuu myös hoito- ja palvelusuunnitelmaan, joka on tarkoitus tehdä yhdessä asukkaan, omaisten ja omahoitajien tai sairaanhoitajan kanssa.
Vanhainkodissa asukkaat hoidetaan heidän elämänsä loppuun asti.

Laitoshoito voi olla lyhyt- tai pitkäaikaista. Pitkäaikainen hoito kestää yli kolme kuukautta ja voi olla pysyvää. Lyhytaikainen hoito saattaa olla tarpeen esim. sairaalahoidon jälkeen. Vanhainkodissa on kymmenen vakituista työntekijää. 
 

Vanhainkodin yhteystiedot

Vanhainkoti Ankkuri
Lambonkuja 3, 23310 Taivassalo 

Osasto
puh. 050 387 3362
puh. 044 387 3112

Vanhustyönjohtaja 
puh. 050 387 3363