Sosiaalitoimi

Sosiaalitoimi tarjoaa kuntalaisille palveluita muuttuvissakin oloissa elinkaaren eri vaiheissa. Tavoitteena on tukea yksilön/perheen itsenäistä selviytymistä ja sosiaalista turvallisuutta.

vt. peruspalvelujohtaja, kunnanjohtaja Vesa Rantala 
puh. 050 387 3351

Vanhustyönjohtaja Jaana Palmroos
puh. 050 387 3363
Toimialajohtaja, perupalvelutoimen hallinto- ja talousasiat.

Sosiaalipalvelujen omavalvontasuunnitelma