Sosiaalitoimi

Sosiaalitoimi tarjoaa kuntalaisille palveluita muuttuvissakin oloissa elinkaaren eri vaiheissa. Tavoitteena on tukea yksilön/perheen itsenäistä selviytymistä ja sosiaalista turvallisuutta.

peruspalvelujohtaja Margit Rajahalme
puh. 050 387 3353

Vanhustyönjohtaja Jaana Palmroos
puh. 050 387 3363
Toimialajohtaja, perupalvelutoimen hallinto- ja talousasiat.

Sosiaalipalvelujen omavalvontasuunnitelma