Sosiaaliasiamies

Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Oy VASSO Ab, tuottaa Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 24 §:n mukaiset sosiaaliasiamiespalvelut.

Sosiaaliasiamies on puolueeton henkilö, joka toimii asiakkaiden edun turvaajana. Sosiaaliasiamiehen tehtävä on neuvoa antava. Asiamies ei tee päätöksiä tai myönnä etuuksia. Sosiaaliasiamies voi toimia asiakkaan ja työntekijän välimiehenä ongelmatilanteissa.

Sosiaaliasiamies Kati Lammi
Puh. 050 559 0765 

Sosiaaliasiamies palvelee Taivassalon kunnan asukkaita kaikissa sosiaalihuollon asiakkaan asemaan ja oikeuksiin liittyvissä asioissa. 

Puhelinaika ma 12–14 sekä ti, ke, to 9–11, perjantaisin ei puhelinaikaa.
Sähköpostia etunimi.sukunimi@vasso.fi suositellaan käytettäväksi vain yleisluonteisia neuvoja kysyttäessä.

Huom! Salassa pidettäviä asiakkaan henkilökohtaisia tietoja ei tule välittää sähköpostilla. Sähköpostitse tapahtuvaan asiakasyhteydenottoon ei ole tällä hetkellä mahdollista tietoturvasyistä vastata sähköpostitse. Tapaamisista sovitaan erikseen. Tapaamiset voidaan järjestää asiakkaan kotikunnassa.

Oy VASSO Ab
Läntinen Pitkäkatu 21-23 E
20100 Turku