Omaishoidon tuki

Omaishoidontuella tarkoitetaan vanhusten, vammaisen tai sairaan henkilön kotona tapahtuvasta hoidosta tai huolenpidosta maksettavaa palkkiota.

Tukea myönnetään kunnan laatimien perusteiden mukaan. Omaishoidon tuen määrä on porrastettu hoidon tarpeen mukaan ja on hoitajalle veronalaista tuloa. Palveluina voidaan antaa kodinhoitoapua, kotihoitoa, päivätoimintaa tai muita yksilöllisesti sovittuja palveluja. Omaishoidon tukea myönnetään kunnan määrärahojen puitteissa.

Lisätietoja antaa

vanhustyönjohtaja Jaana Palmroos
puh. 050 387 3363
OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS
Hakemus palautetaan vanhustyönjohtaja Jaana Palmroos, Nuortenkodintie 1, 23310 TAIVASSALO.