Tietosuojaselosteet

Taivassalon kunnan tietosuojaselosteet

Taivassalon kunta ylläpitää monia palveluntuotantoon tarvittavia rekistereitä. Rekisterit voivat sisältää henkilötietoja, kuten nimi, henkilötunnus, postiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.  

Rekisterit sisältävät vain palvelulle tarpeelliset tiedot, joiden käytölle asiakas on antanut suostumuksensa. Rekistereillä on vastuuhenkilöt, ja rekisteri on vain sitä työssään tarvitsevien kunnan työntekijöiden käytettävissä. Taivassalon kunnalla on ohjeistus tietojen käytöstä väärinkäytön estämiseksi. 

Rekisterit ovat erillisiä, eikä tietoja käytetä muuhun kuin ennalta sovittuun tarkoitukseen. 

Tarkastusoikeus

Kaikilla asiakkailla on oikeus pyytää mahdollisesti virheellisten tietojen oikaisua tai tietojen poistamista. 

Tarkastuspyyntö tehdään tällä lomakkeella: Tarkastuspyyntö (pdf)  
Korjaamisvaatimus tehdään tällä lomakkeella: Korjaamisvaatimus (pdf)

Lue lisää henkilötietojen käsittelystä rekisterien tietosuojaselosteista 

Henkilötietojen käsittely

Tietosuojaselosteet

 

Kulttuuri ja vapaa-aika

Varhaiskasvatus ja opetus

Keskushallinto

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Asuminen ja rakentaminen

Tekniset palvelut