Tietosuoja ja evästeet

EU:n ylei­nen tie­to­suo­ja-ase­tus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen tavoitteena on parantaa henkilötietojen suojaa, lisätä henkilötietojen käsittelyn läpinäkyvyyttä sekä antaa rekisteröidyille keinoja hallita henkilötietojensa käsittelyä. Kansallisesti säädetty tietosuojalaki täsmentää ja täydentää tietosuoja-asetuksen määräyksiä.

Tietosuoja Taivassalon kunnassa

Asioidessasi Taivassalon kunnan kanssa keräämme henkilötietojasi vain siinä määrin kuin se on tarpeellista asian hoitamiseksi. Henkilötietojesi käsittelyyn on aina oikeusperuste.

Taivassalon kunta ylläpitää monia palveluntuotantoon tarvittavia rekistereitä. Rekisterit voivat sisältää henkilötietoja, kuten nimi, henkilötunnus, postiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.  

Rekisterit sisältävät vain palvelulle tarpeelliset tiedot, joiden käytölle asiakas on antanut suostumuksensa. Rekistereillä on vastuuhenkilöt, ja rekisteri on vain sitä työssään tarvitsevien kunnan työntekijöiden käytettävissä. Taivassalon kunnalla on ohjeistus tietojen käytöstä väärinkäytön estämiseksi. 

Rekisterit ovat erillisiä, eikä tietoja käytetä muuhun kuin ennalta sovittuun tarkoitukseen. 

Tarkastusoikeus

Kaikilla asiakkailla on oikeus pyytää mahdollisesti virheellisten tietojen oikaisua tai tietojen poistamista.

Yhteydenotto kirjaamo@taivassalo.fi

Tarkastuspyyntö tehdään tällä lomakkeella: Tarkastuspyyntö (pdf)  
Korjaamisvaatimus tehdään tällä lomakkeella: Korjaamisvaatimus (pdf)

Lue lisää henkilötietojen käsittelystä rekisterien tietosuojaselosteista 

Henkilötietojen käsittely

Tietosuojaselosteet

Asuminen ja rakentaminen

Tekniset palvelut

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Kasvatus ja koulut

Kulttuuri ja vapaa-aika

Konsernihallinto

Evästeet

Sivuilla käytetään evästeitä joilla parannetaan sivuston käytettävyyttä sekä kerätään tilastotietoja käytöstä.

Sivustolla on käytössä Google Analytics-kävijäseuranta. Seuranta kerää tietoa kävijöistä sivuille asennetun JavaScript-koodin avulla. Tiedot ovat verkkosivuston ylläpitäjien käytettävissä. 

Tilastointitarkoituksia varten kerätään tietoja, joista käyvät ilmi mm. käytetty selain, selainversio, käyttöjärjestelmä, vierailun päivämäärä ja kellonaika sekä millä sivuilla kävijä on käynyt. Tietoja käyttö tarkoituksena on kehittää palvelua paremmaksi.

Lue evästeiden käytöstä tarkemmin Googlen verkkosivuilta.

Lisätietoa tietosuojasta: