Etusivulle »

Esityslistat ja pöytäkirjat 2016

Kunnanvaltuusto

20.06.2016
PÖYTÄKIRJA

Liitteet
Tilinpäätös

14.11.2016

PÖYTÄKIRJA

Esityslista

Liite 1
2
3
4-5
6
7
8-9

12.12.2016
Esityslista

PÖYTÄKIRJA

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

pvm
PÖYTÄKIRJA

Kunnanhallitus

25.01.2016
PÖYTÄKIRJA

Liite 1
Liite 2
Liite 3

29.02.2016
PÖYTÄKIRJA

Liitteet
Karttaliite

29.03.2016
PÖYTÄKIRJA

Liitteet
Kaavoituskatsaus
Kaitaranta OAS
Tilinpäätös

25.04.2016
PÖYTÄKIRJA

Liitteet

23.05.2016
PÖYTÄKIRJA

Liitteet

13.06.2016
PÖYTÄKIRJA

Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6
Liite 7

15.08.2016
PÖYTÄKIRJA

Esityslista

Liite 1-3
Oheismateriaali
Oheismateriaali

26.09.2016
PÖYTÄKIRJA

Esityslista

Liitteet

1-2
3-4
5-7

10.10.2016
PÖYTÄKIRJA

Esityslista

Liitteet

1-2
3

31.10.2016
PÖYTÄKIRJA

Esityslista

Liitteet
1-2
3
4
5-10

28.11.2016
PÖYTÄKIRJA

Esityslista

Liitteet
1
2
3
4
5

12.12.2016
PÖYTÄKIRJA

Esityslista

Liiteet
1
2


Keskusvaalilautakunta

Ei julkaistuja kokouksia 2016.


Peruspalvelulautakunta

21.01.2016
PÖYTÄKIRJA

Liite 1-2
Liite 5
Liite 6

11.02.2016
PÖYTÄKIRJA

Liite 1
Liite 2

31.03.2016
PÖYTÄKIRJA

Liite 1
Liitteet 2-6

14.04.2016
PÖYTÄKIRJA

Liite 3
Liitteet 4-6
Liite 7

16.6.2016
PÖYTÄKIRJA

Liite 1,3-4

Liite 2

01.09.2016
PÖYTÄKIRJA

Liitteet 1
2
3
4

22.09.2016
PÖYTÄKIRJA

Esityslista

Liitteet
1
2
3
4
5

27.10.2016
PÖYTÄKIRJA

Esityslista

Liite 1

00.00.2016
PÖYTÄKIRJA

Liiteeet

00.00.2016
PÖYTÄKIRJA

Liiteeet

Vanhusneuvosto

Ei julkaistuja kokouksia 2016.


Sivistyslautakunta

15.3.2016
PÖYTÄKIRJA

18.5.2016
PÖYTÄKIRJA

16.6.2016
PÖYTÄKIRJA

3.10.2016
PÖYTÄKIRJA

Liite 1

Liite 2

Liite 3


Tekninen lautakunta

KOKOUS 17.03.2016

Viranhaltijapäätökset

Viranhaltijoille voi olla suoraan lainsäädännöllä määrättyä ratkaisu- ja päätösvaltaa. Kunnanvaltuusto on hallintosäännössä sen ohella määritellyt viranhaltijoille ratkaisuvaltaa. Käyttäessään toimielimelle kuuluvaa ja viranhaltijalle siirrettyä päätösvaltaa viranhaltija toimii viranomaisena. Hänen on noudatettava toimielimen vahvistamia perusteita ja tehtävä kirjallinen viranhaltijapäätös ratkaisuistaan, ellei hallintosäännössä ole muuta määrätty.

Viranhaltijapäätökset ovat toimielimen päättämällä tavalla nähtävillä kunnanvirastossa.

Vuoden 2017 alusta viranhaltijapäätökset julkaistaan myös internetissä. Niiltä osin kuin päätökset koskevat henkilöstöasioita tai muita julkisuuslainsäädännön kautta ei-julkisiksi määriteltyjä asioita, ei päätöksiä sähköisesti julkaista. Siksi osa päätöksistä puuttuu.

***

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki, Sähköisen viestinnän tietosuojalaki, Henkilötietolaki, Sosiaalihuollon asiakaslaki, Potilaslaki, Laki julkisista hankinnoista)