Julkaistu 09.10.2018

Vehmassalmen ranta-asemakaava, Kukkarkari

Taivassalon kunnanvaltuusto on 27.8.2018 § 27 hyväksynyt Vehmassalmen ranta-asemakaava, Kukkarkari muutoksen. Päätös on lainvoimainen

Ranta-asemakaavan muutos tulee voimaan tämän kuulutuksen päivämäärällä.

Päätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat yleisesti nähtävillä Taivassalon kunnanvirastolla 9.10.-23.10.2018.

Taivassalon kunnanhallitus