Julkaistu 28.08.2018

Uudenkaupungin ympäristö ja lupa-lautakunnan päätös

 21.8.2018 § 88 Ilkka ja Pirkko Vähätalon sikalan ympäristöluvan rauettaminen

Kuulutus 28.8.-27.9.2018