Julkaistu 28.08.2018

Uudenkaupungin ympäristö ja lupa-lautakunnan myöntämä maa-aines ja ympäristölupa

Palin Granit Oy:n Ahaisten louhimolle kiviaineksen louhintaan ja murskaukseen

Kuulutus 28.8.-27.9.2018