Etusivulle »

Tekninen toimi

Tekninen toimi huolehtii kunnan teknisten palvelujen tuottamisesta, kuten kunnallistekniikan rakentamisesta, kaavateiden kunnossapidosta, tievalaistuksesta, kunnan jätehuollosta, kunnan talonrakennustoiminnasta sekä alueidenhoitopalveluista.


Kunnanrakennusmestari Jari Nerjanto
puh. 044 387 3311

Rakennusmestari tavoitettavissa puhelimitse ma-to. Tapaamiset ajanvarauksella.

Teknisen toimen hallinto ja työnjohto, teknisen lautakunnan esittelijä ja sihteeri, kunnan kiinteistöjen, yleisten alueiden ja liikenneväylien kunnossapito ja rakennuttaminen, kunnallistekniikan kunnossapito ja rakennuttaminen, vesi- ja jätevesilaitoksen johto, satamapäällikkö, jätehuolto, yksityistieasiat, isännöinti.


Rakennustarkastaja Ari Eskola
puh. 050 387 3355

Rakennustarkastajan asiakasvastaanottoajat ovat maanantaisin ja torstaisin klo 9-11.


Rakennusvalvonta, lautakunnan esittelijä, rakennusluvat, toimenpideluvat ja -ilmoitukset, erikoissuunnitelmat, työnjohtajahakemukset, neuvonta, valvonta, katselmukset, poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen valmistelu, maa-aines- ja maisematyölupien valmistelu, ranta-asemakaavoitus, korjaus- ja energia-avustukset, TE-keskuksen rakennushankkeiden lausunnot ja valvonta.


Toimistosihteeri Katri Jokinen
puh. 044 722 2245Rakennuslupa-asiat, neuvonta ja opastus, vesiliittymäasiat.Kiinteistöpäivystys050 387 3391
Vesilaitos & jätevedenpuhdistamoVeijo Suominen050 387 3357
Taloyhtiöiden isännöintiKaisa Virtala050 348 8915
ToimistosihteeriKatri Jokinen
044 722 2245
KiinteistönhoitoHannu Nymander
Matti Topi
050 387 3391
050 387 3358
Ulkoalueiden hoitajaMikko Ranki044 387 3620
Varsinais-Suomen pelastuslaitos
NuohoojaJari Järvinen
Tommi Kääriä
0400 523 624
0400 439 872