Lupapiste - asioinnin vaiheet

Lupapiste - sähköisen asioinnin vaiheet

Sähköisesti haettuihin lupahakemuksiin tehdään päätökset rakennuslupakäsittelyn mukaisesti.

saankoluvan.jpg

1. Palvelun käyttöönotto

Lupapiste -palveluun rekisteröidytään ensimmäisellä kerralla pankkitunnusten avulla ja luodaan oma käyttäjätunnus ja salasana palveluun.

2. Hakemuksen tiedot

”Hankkeen kuvaus” –kenttään kirjoitetaan kuvaus hankkeesta. Tässä kentässä voidaan mainita, mikäli haetaan aloitusta ennen lainvoimaa. Aloittaminen ennen lainvoimaa tulee ilmetä myös naapurinkuulemisessa. 

Jokaiselle luvanvaraiselle toimenpiteelle on tehtävä oma sähköinen hakemuksensa. Taivassalossa EI ole käytössä ”Lisää toimenpide” –kohta, jolla voisi hakea samalla hakemuksella lupaa useammalle eri toimenpiteelle.

Pakolliset kentät on merkitty tähdellä. Jos tieto on ristiriitainen, se erottuu punaisena. Nämä tiedot korvaavat erillisen RH-lomakkeen. 

Neuvoa voi pyytää viranomaiselta milloin vain keskusteluketjun avulla.


3. Osapuolet

Kaikkien rakennuspaikan haltijoiden tulee olla kirjautuneena osalliseksi rakennushankkeelle (allekirjoitusta) tai vaihtoehtoisesti palveluun voi liittää valtakirjan. Hakemuksen täyttäjä voi valtuuttaa muut rakennuspaikan haltijat osalliseksi. 

Luvanhakija valtuuttaa myös suunnittelijat ja muut ammattilaiset osalliseksi rakennushankkeelle lupahakemuksen täydentämiseen ja seuraamiseen sähköisessä palvelussa. Myös suunnittelija voi aloittaa lupahakemuksen täyttämisen ja valtuuttaa luvanhakijat osapuoleksi ns. allekirjoittamaan hakemuksen. 

"Osapuolet" välilehdellä näkyy kaikki valtuutetuiksi kutsutut. Jos henkilön nimen perässä lukee ”kirjoitusoikeus kutsuttu”, henkilö ei ole vielä kirjautunut hankkeelle osapuoleksi. 

"Luvanhakija" kohtaan kirjataan aina kaikki rakennuspaikan haltijat. Lisää tarvittaessa ”Hakijoita kohdasta” ”+ Lisää hakija”.

Rakennushankkeen pääsuunnittelija on se henkilö, joka pääsääntöisesti täyttää rakennushankkeen tiedot palveluun ja tarkistaa niiden oikeellisuuden. Suunnittelija liittää tarvittavat suunnitelmat palveluun.

4. Suunnitelmat ja liitteet

Suunnitelmat liitetään arkistointikelpoisina pdf - dokumentteina lukusuunnassa tallennettuna ja kukin suunnitelmaliite omana tiedostona.

  • Tiedostot tulisi nimetä sisältöä kuvaavasti.
  • Valitaan valikosta oikea tiedoston tyyppi tallennettaessa.
  • Suunnitelman nimiösivulla saa olla ainoastaan nimiötiedot, jotta tilaa jää viranomaisen leimauksille.
  • Suunnitelmissa tulee olla suunnittelijan allekirjoitukset/sähköinen allekirjoitus Lupapisteessä.
    Suunnittelijan tulee täyttää liitteiden kuvaukset esimerkiksi:
  • Piirustuksen sisältö: Pohjapiirustus_1krs
  • Piirustuksen mittakaava: valitaan listasta piirustuksen mittakaava
  • Piirustuksen koko: valitaan listasta piirustuksen koko
  • Liittyy: valitaan listasta toimenpide, johon piirustus liittyy

Paperisia RH-lomakkeita ei tarvitse sähköisessä asioinnissa täyttää, tiedot annetaan hakemuksen tiedot välilehdellä. 

5. Lausunnot

Lausunnot välilehdelle liitetään pyydetyt lausunnot, joissa voi olla velvoitteita tai tarkennuspyyntöjä hakemukseen liittyen.
 

6. Keskustelu

Viranomainen voi kommentoida hakemusta ja pyytää tarvittaessa lisätietoja keskustelun kautta. Keskustelun avulla hakija voi pyytää viranomaiselta neuvoja hakemuksen täyttämiseen. 

7. Päätös

Kun lupa-asiakirjat ovat valmiit päätöksen tekoa varten, tiedot siirretään kunnan järjestelmään. Rakennusvalvontaohjelmassa valmistellaan lupapäätös, joka julkaistaan lupapisteessä ”Päätös” – kohdassa päätöksenannon jälkeen. 

Lupapisteessä käsitellyt asiakirjat leimataan ja luvanhakijaa pyydetään tämän jälkeen toimittamaan hyväksytyt pääpiirustukset paperitulosteena kahtena sarjana (paitsi asemapiirustus 3 kpl) sekä rakenne- ja muut erikoissuunnitelmat yhtenä sarjana 2 viikon kuluessa Lupapiste -käsittelystä.

8. Rakentaminen

Lupapäätöksen jälkeen palveluun tulee ”Rakentaminen” -välilehti, jossa näkyy kaikki luvalla annetut ehdot ja tarvittavat katselmukset.
Katselmukset varaa vastaava työnjohtaja rakennustarkastajalta puhelimitse.

Luvalla vaaditut erityissuunnitelmat liitetään ”Suunnitelmat ja liitteet” -välilehdelle.