Lainat ja avustukset

Korjausavustukset

Kunta myöntää vuosittain korjausavustuksia valtion antamien määrärahojen puitteissa. Vuoden 2017 alusta korjausavustusten myöntäminen siirtyy ARA:lle.
 

Laina-asiat

Kunta myöntää yksityishenkilöille valtion antamien määrärahojen puitteissa korkotukea omakotitalojen rakentamislainoille ja peruskorjauslainoille. Korkotuen myöntämisen perusteena on hakijaruokakunnan asunnontarve, tulot ja varallisuus. Lainan myöntää ja maksaa talletuspankki, luottolaitos, vakuutusyhtiö tai eläkelaitos. Korkotukilainaksi hyväksymisen edellytyksenä on, että kunta on hyväksynyt rakennussuunnitelmat ja -kustannukset ennen töiden aloittamista: Hakuajat ilmoitetaan erikseen lehdissä.


Lisätietoja 
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA)