Varhaiskasvatuspaikat Taivassalossa alle kouluikäisille

Palvelulautakunta julistaa haettavaksi

Varhaiskasvatuspaikat Taivassalossa alle kouluikäisille

 

Ilmoittautuminen esiopetukseen

Esiopetusta annetaan päiväkoti Pikkupoijussa viitenä päivänä viikossa klo 9-13, yhteensä 700 tuntia. Lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen ennen oppivelvollisuuden alkamista. Esiopetus on maksutonta. 

Ilmoittautuminen esiopetukseen tapahtuu sähköisellä varhaiskasvatushakemuksella.

https://www.taivassalo.fi/kunta/yhteys/lomakkeet

Mikäli esiopetusikäisellä on tarvetta osallistua koulukuljetukseen, tulee siitä tehdä erillinen hakemus kunnan verkkosivuilla, kohdasta:
Lomakkeet > Sivistys > Koulukuljetushakemus

Esiopetusikäisellä on oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen, mikäli matka on yli 3 km.

Sähköinen hakemus tulee täyttää 30.3.2021 mennessä.

 

Lasten varhaiskasvatuspaikat Taivassalossa alle kouluikäisille

Varhaiskasvatuspaikkoja on uudella toimikaudella 1.8.2021-31.7.2022 Pikkupoijun päiväkodissa. Hakeminen tapahtuu sähköisesti kunnan verkkosivujen kautta.

Hoitopaikkoja voi hakea ympäri vuoden, mutta hakemus on jätettävä 4 kuukautta ennen hoidon alkamista. Mikäli tarve johtuu työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta, päivähoitopaikkaa on haettava niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään 2 viikkoa ennen hoidon tarvetta.

https://www.taivassalo.fi/kunta/yhteys/lomakkeet

 

Lisätietoja: Vs. varhaiskasvatuksenjohtaja Oskari Forsten puh. 044 702 2281