Taivassalon Vesi Oy tiedottaa

Häiriö veden jakelussa Taivassalon Vesi Oy:n alueella

Vesilaitoksen huoltotoimenpiteistä johtuen vedenjakelussa on häiriö tiistaina 19.5.2020 klo 22.00-24.00 välisenä aikana Taivassalon Vesi Oy:n

toiminta-alueella. Tästä saattaa aiheutua hetkellistä verkostoveden samentumista.

Pahoittelemme häiriötä!

Taivassalon Vesi Oy