Liikunta- ja nuoristoimen sekä kulttuuritoimen vuosi- ja kohdeavustukset 2021

Palvelulautakunta julistaa haettavaksi liikunta- ja nuorisotoimen vuosi- ja kohdeavustukset sekä kulttuuritoimen kohdeavustukset ajalle 9.-30.4.2021. Avustusta myönnetään toimijoille, joiden toiminta sijoittuu Taivassalon kunnan alueelle ja kohdistuu sen asukkaisiin.

Kulttuuriavustusta voidaan myöntää harkinnanvaraisesti myös yksityishenkilölle. Avustuksia saa käyttää vain hakemuksessa mainittuun tarkoitukseen. Palvelulautakunta päättää avustuksista kirjallisten hakemusten perusteella. Päätökset ovat harkinnanvaraisia ja kohdennettuja.

Palvelulautakunta hyväksyi 25.2.2021 kokoukseen liikuntatoimen vuoden 2021 vuosi- ja kohdeavustusmäärärahaksi 7200e seuraavasti: yleisavustus 3500e ja kohdeavustus 3700e. Nuorisotoimen vuoden 2021 vuosi- ja kohdeavustusmäärärahaksi lautakunta hyväksyi 4200e seuraavasti: yleisavustus 3000e ja kohdeavustus 1200e. Kulttuuritoimen vuoden 2021 määrärahaksi vuodelle 2021 lautakunta hyväksyi 2200e.

Avustushakemus on täytettävissä kunnan verkkosivuilla 9.–30.4.

Täytä avustushakemus

Hakemukset liitteineen tulee toimittaa ensisijaisesti sähköisesti kunnanvirastoon perjantaihin 30.4.2021 klo 15.00 mennessä.

Hakemuksen voi toimittaa myös kunnanviraston kirjaamoon (kuoreen merkintä: ”Avustusten haku 2021”, Taivassalon palvelulautakunta, Keskustie 9, 23310 Taivassalo). Lautakunnalla on oikeus jättää myöhässä saapuneet hakemukset käsittelemättä.

Linkit:
Avustusten kriteerit ja jakoperusteet
Avustusten yleisohjeet
Lisätietoja: rehtori-sivistystoimenjohtaja Susanne Laaksonen, p. 050 387 3397 tai susanne.laaksonen@taivassalo.fi