Kuntavaalit su 18.4.2021 klo 9-20

Vuoden 2021 kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 18.4.2021 klo 9.00 - 20.00. Äänestyspaikkana on kunnanvirasto (alakerta), osoitteessa Keskustie 9, Taivassalo.

 

Valtuutettujen lukumäärä

Vaaleissa valitaan 17 valtuutettua valtuustoon.

Vaaliasiakirjojen toimittaminen

Ehdokashakemukset ja muut ehdokkaiden asettamista koskevat asiakirjat on toimitettava keskusvaalilautakunnalle viimeistään 9.3.2021 klo 16.00 mennessä. Asiakirjoja vastaanottaa keskusvaalilautakunnan sihteeri kunnanvirastossa 8.3.2021 klo 15 - 16 ja 9.3.2021 klo 14 - 16.

Ennakkoäänestys

Järjestetään 7.4. – 13.4.2021 Taivassalon kunnanvirasto (alakerta), Keskustie 9, seuraavasti:
7.4.–9.4.2021 klo 9.00 - 15.00
12.–13.4.2021 klo 9.00 - 15.00
Viikonloppuna ei ole ennakkoäänestystä.

Kotiäänestys

Henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan äänioikeusrekisteriin merkityssä kotikunnassaan.Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä viimeistään 6.4.2021 ennen kello 16.00 hänelle lähetetyssä ilmoituskortissa mainitun kotikunnan keskusvaalilautakunnalle. Ilmoitus voidaan tehdä puhelimitse, telefaxina, postin tai sähköpostin välityksellä. Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta myös toinen henkilö.

Laitosäänestys

Ennakkoäänestyksen toimittamisesta Taivassalon kunnassa sijaitsevissa laitoksissa ilmoitetaan laitoksissa julkistavin kuulutuksin erikseen.

Terveysturvallinen äänestäminen

Keskusvaalilautakunta suosittaa suu-nenäsuojuksen (maski) käyttöä ennakko-, koti- ja laitosennakkoäänestyksessä sekä varsinaisena vaalipäivänä. Keskusvaalilautakunta suosittaa oman kynän käyttämistä äänestyksessä sekä turvavälien noudattamista.

Keskusvaalilautakunnan yhteystiedot

Keskusvaalilautakunnan osoite: Kunnanvirasto, Keskustie 9, 23310 TAIVASSALO.

Lisätietoja vaaleista antaa keskusvaalilautakunnan sihteeri Vesa Rantala, 050 387 3351, vesa.rantala@taivassalo.fi

 

Taivassalo 25.1.2021
TAIVASSALON KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA