Kunnan ympäristönsuojelumääräyksiä päivitetään

Taivassalon kunnan ympäristönsuojelumääräysten päivittäminen on vireillä.

Ympäristönsuojelulakia täydentävät ympäristönsuojelumääräykset huomioivat kunnan ympäristön erityispiirteet sekä paikalliset olosuhteet ja ovat kansalaisia ja viranomaisia sitovia määräyksiä. Vastaavia kunnallisia säädöksiä ovat mm. jätehuoltomääräykset ja rakennusjärjestys.

Kuntalaisille varataan mahdollisuus lausua mielipiteensä asiasta. Ehdotus päivitetyiksi ympäristönsuojelumääräyksiksi asetetaan myöhemmin nähtäville niiden valmistuttua.

Lisätietoja:
ymparistonsuojelu@uusikaupunki.fi
ympäristönsuojelupäällikkö Susanna Puottula, p. 040 725 3929
vs.ympäristösihteeri Seija Niskala, p.0440 515 778

Share:

icons8-topic-50.png   Aiheet

icons8-realtime-50.png   Ajankohtaista

Katso kaikki