Europarlamenttivaalit 2024

#

Vuoden 2024 europarlamenttivaalit toimitetaan sunnuntaina 9.6.2024 klo 9.00-20.00.
Äänestyspaikkana on kunnanviraston alakerta, käyntiosoite: Keskustie 9, Taivassalo.

Ennakkoäänestys

Järjestetään Taivassalon kunnanviraston alakerrassa,
Keskustie 9, Taivassalo seuraavasti:

  • ke 29.5. klo   9.00 -12.00
  • to-pe 30.-31.5. klo 12.00 -15.00
  • la-su 1.-2.6. klo 11.00 -13.00
  • ma 3.6. klo 12.00 -15.00
  • ti 4.6. klo 13.00 -18.00

Kotiäänestys

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä keskusvaalilautakunnalle viimeistään 28.5.2024 ennen klo 16.00 kirjallisesti kirjaamo@taivassalo.fi tai puhelimitse, puh. 02 840 2000 (9-15).

Laitosäänestys

Ennakkoäänestyksen toimittamisesta Taivassalon kunnan alueella sijaitsevassa vanhainkoti Ankkurissa ilmoitetaan erikseen.

Äänioikeutta koskevat asiat

Äänioikeutta koskevat asiat hoitaa vaalilain mukaisesti Digi- ja väestövirasto puh. 029 5536000.

Keskusvaalilautakunnan yhteystiedot ja kokouspaikka
Kunnanvirasto, Keskustie 9, 23310 Taivassalo

Taivassalo 3.5.2024

Taivassalon keskusvaalilautakunta

Share: