Julkaistu 27.02.2017

Tarjouspyynnön tietopyyntö

Taivassalon kunnan hankintailmoitukset palvelussa julkaistuun tarjouspyyntöön (2017-002600; korjausilmoitus 2017-002823) liittyen on määräaikaan esitetty tietopyyntöjä. Kysymykset ja niihin annetut vastaukset:


Julkaistaanko esite issuu.com –sivustolla, jossa nykyinenkin esite on luettavissa? Missä muodossa aineisto toimitetaan julkaistavaksi netissä?

Julkaistaan issuu.com -sivustolla, sekä pdf-tiedostona.

Tarjouksen tulee sisältää visuaalinen ehdotelma. Tuleeko ehdotelman kattaa kaikki aukeamat vai riittääkö ehdotelma kannesta ja 1-2 sisäaukeamasta?

Ehdotelman tulee sisältää ehdotelma kannesta ja 1-2 sisäaukeamasta.

Onko tarkoitus, että tarjoaja hankkii ilmoitukset?

Tilaaja hankkii ilmoitukset.

Onko toimeksiantajalla antaa yritysten sähköpostiosoitelistat toteuttajan käyttöön?

Ei ole.

Onko ilmoitushinnat päätetty toimeksiantajan taholta?

Kyllä on.

Onko vähimmäis-/enimmäismäärä ilmoituksia määritelty?

Ei ole.

Jos ei saada tavoiteltua määrää ilmoituksia, vaikuttaako se toimeksiantoon/hintaan?

Ei vaikuta toimeksiantoon/hintaan.

Onko ilmoitukset sijoittelun suhteen vapaat kädet eli voidaanko leiskata tekstisivuille vai entiseen tapaan loppuun?

Ei ole. Ilmoitukset esitteen loppuun.

Voidaanko tarjota ilmoittajille nk. toimituksellisia ilmoituksia ?

Ei voida tarjota.

Onko ilmoitusten paikat sovittavissa ennen työn aloitusta/mediakortin tekoa?

Ei ole. Tilaaja päättää ilmoitusten paikoista.

Kuinka moneen kohteeseen esitteet jaetaan ja minkälaisissa erissä?

Tilaaja jakaa esitteet n. viiteen eri kohteeseen laatikoittain.

Mikä osa on esitteen tärkein painoalue ts. onko jotain mitä erityisesti haluttaisiin painottaa esitteessä verrattuna muihin esitettyihin asioihin?

Paikan markkinointi, nähtävyydet, saaristo.

Onko Taivassalo osa rengastietä?

Kyllä on.

Saako tekijä mahdollisesti aikaisemman matkailuesitteen työtiedostot käyttöön pohjaksi?

Tekstitiedot kyllä.

Kuinka paljon käsikirjoitus(sisältö) muuttuu aikaisempaa verrattuna?

Ei merkittäviä muutoksia.

Voiko tarjouksen lähettää ihan pdf-tiedostona, jossa myös kuvia ja linkkejä erillisille sivuille?

Kyllä.

Voiko tarjota lisäoptioita ja miten ne vaikuttavat pisteytykseen?

Lisäoptioita voi tarjota. Eivät vaikuta pisteytykseen. Tilaaja päättää erikseen optioiden käytöstä.

Voiko jättää tilaajan vastuulle painatusten loppuunviemisen; hyväksyntä ja tarkistus painotyöstä?

Ei voi.

Voiko lähettää useamman tarjouksen?

Yksi tarjous y-tunnusta kohden.