Asiakirjat ja lomakkeet

Joidenkin lomakkeiden lukemista ja täyttämistä varten tarvitset Acrobat Reader -ohjelman. Voit noutaa ohjelmasta ilmaisen version täältä.

Asuminen ja ympäristö

Naapurin kuuleminen

Purkamislupahakemus

Rakennustyön aloituskokouksen pöytäkirja

Vastaava työnjohtaja vtj, kvv- ja iv-työnjohtajien hakulomake

KVV- ja IV-työnjohtajan tarkastusasiakirja

Maisematyölupahakemus

Poikkeuslupahakemus

Rakennuslupahakemus

Rakennusluvan jatkohakemus

Toimenpidelupahakemus

Vastaavan työnjohtajan tarkastusasiakirja

Rakentajan tarkastuslista rakennuksen käyttöönottoa (loppukatselmusta) varten

Selvitys jätevesijärjestelmästä (Microsoft Word)

Ruoppausilmoitus » "ilmoitus vesirakennustyöstä"

RH1 »

RH2 »

Omavastuullinen aloittamisoikeus MRL 144 § -hakemus

Tieavustushakemus

Terveys ja hyvinvointi

Ilmoitus sosiaalipalvelujen tarpeesta (Microsoft Word)

Päivähoitohakemus »

Omaishoidon tuki