Esityslistat, pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

Kunnanvaltuusto

2.5.2017
PÖYTÄKIRJA

Esityslista

Liite 1
Liite 7
Liite 8

Liitteet 2-6 kaava-aineisto
on ladattavissa täältä

pvm
PÖYTÄKIRJA

pvm
PÖYTÄKIRJA

pvm
PÖYTÄKIRJA

Kunnanhallitus

30.1.2017
PÖYTÄKIRJA
Liite
1
2
3
4
5
6
7
8

27.2.2017
PÖYTÄKIRJA


27.3.2017
PÖYTÄKIRJA

Liite 1
2
3
4
5-9

3.4.2017
PÖYTÄKIRJA

Esityslista

Liite 1
2

18.4.2017
PÖYTÄKIRJA

Liite 1

2.5.2017
PÖYTÄKIRJA

9.5.2017
PÖYTÄKIRJA

Liite 1
229.5.2017
PÖYTÄKIRJA
Esityslista
Liite 1
2
3
4
5
oheismateriaali

pvm
PÖYTÄKIRJA

pvm
PÖYTÄKIRJA

pvm
PÖYTÄKIRJA

pvm
PÖYTÄKIRJA


Keskusvaalilautakunta

Ei julkaistuja kokouksia 2017.


Peruspalvelulautakunta

26.1.2017

Esityslista
Liite 1
4

PÖYTÄKIRJA

23.3.2017

Esityslista

PÖYTÄKIRJA

Liite 1
2
3
4

pvm
PÖYTÄKIRJA

pvm
PÖYTÄKIRJA

pvm
PÖYTÄKIRJA

pvm
PÖYTÄKIRJA

pvm
PÖYTÄKIRJA

pvm
PÖYTÄKIRJA

pvm
PÖYTÄKIRJA

pvm
PÖYTÄKIRJA

Vanhusneuvosto

Ei julkaistuja kokouksia 2017.


Sivistyslautakunta

15.2.2017
PÖYTÄKIRJA

Liite 1-4

Liite 5

Liite 6

22.3.2017
PÖYTÄKIRJA

liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

pvm
PÖYTÄKIRJA

pvm
PÖYTÄKIRJA


Tekninen lautakunta

-

Viranhaltijapäätökset

Viranhaltijoille voi olla suoraan lainsäädännöllä määrättyä ratkaisu- ja päätösvaltaa. Kunnanvaltuusto on hallintosäännössä sen ohella määritellyt viranhaltijoille ratkaisuvaltaa. Käyttäessään toimielimelle kuuluvaa ja viranhaltijalle siirrettyä päätösvaltaa viranhaltija toimii viranomaisena. Hänen on noudatettava toimielimen vahvistamia perusteita ja tehtävä kirjallinen viranhaltijapäätös ratkaisuistaan, ellei hallintosäännössä ole muuta määrätty.

Viranhaltijapäätökset ovat toimielimen päättämällä tavalla nähtävillä kunnanvirastossa.

Vuoden 2017 alusta viranhaltijapäätökset julkaistaan myös internetissä. Niiltä osin kuin päätökset koskevat henkilöstöasioita tai muita julkisuuslainsäädännön kautta ei-julkisiksi määriteltyjä asioita, ei päätöksiä sähköisesti julkaista. Siksi osa päätöksistä puuttuu.

***

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki, Sähköisen viestinnän tietosuojalaki, Henkilötietolaki, Sosiaalihuollon asiakaslaki, Potilaslaki, Laki julkisista hankinnoista)