Kunnan hallinto

Kunnan hallinto-osuudesta löydät tietoa mm. päätöksentekijöistä ja asioiden valmistelijoista, kunnan hallinnollisesta asemasta sekä valtuuston ja hallituksen pöytäkirjoista.