Julkaistu 16.06.2017

Vapaa-aikasihteerin perhevapaan sijaisuus

Vapaa-aikasihteeri vastaa Taivassalon kunnan nuoriso-, vapaa-aika- ja liikuntatoimesta. Tärkeimpiä tehtäviä ovat liikuntahallin toiminnasta vastaaminen, nuorisotilojen valvonnasta vastaaminen, vapaa-aikatoimen toimipisteiden järjestyksestä ja kehittämisestä huolehtiminen sekä tapahtumien, retkien ja leirien järjestäminen. Vapaa-aikasihteerin yhteistyökumppaneita ovat mm. naapurikuntien vapaa-aikatoimet, paikalliset yhdistykset ja kunnan sivistystoimi. Sivistystoimenjohtaja toimii vapaa-aikasihteerin esimiehenä. Vapaa-aikasihteeri valmistelee asioita sivistyslautakunnalle yhteistyössä sivistystoimenjohtajan kanssa. Työhön sisältyy jonkin verran ilta- ja viikonlopputyötä. Työ edellyttää myös oman auton käyttömahdollisuutta.

Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on korkeakoulututkinto (AMK), opistotasoinen ja/tai muu liikunta- tai nuorisoalan koulutus. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää kokemusta liikuntatoimen hoitamisesta. Eduksi katsomme kokemuksen liikunnan ohjaamisesta ja lasten kanssa toimimisesta. Arvostamme tarmokkuutta, yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, joustavuutta, idearikkautta, monipuolisuutta ja kykyä tarttua tarvittaessa tehtävään kuin tehtävään.

Tehtävään valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan ja voimassa oleva rikosrekisteriote. Työsuhteessa on neljän kuukauden koeaika. Hakijan tulee pyydettäessä esittää jäljennökset tutkinto- ja muista todistuksistaan. Palkkaus KVTES:n mukaan.

Sivistystoimenjohtajalle osoitetut hakemukset liitteineen tulee toimittaa 1.8.2017 klo 10 mennessä
www.kuntarekry.fi (työavain 144420) tai osoitteella Taivassalon kunta, Koulutoimisto, Keskustie 9, 23310 Taivassalo.

 

Taivassalo 15.6.2017

 

Sivistystoimenjohtaja